Is uw medewerker bijna twee jaar arbeidsongeschikt, dan komt een uitkering in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in zicht. Met een WGA- of IVA-uitkering komt uw medewerker echter vaak niet tot het inkomen van voorheen: er ontstaat een WIA-gat, waardoor mensen soms zelfs op bijstandsniveau uitkomen. Volgens de cao Metaal en Techniek heeft u de verplichting uw medewerkers hiertegen te verzekeren via een WIA-Werknemersverzekering.

WIA-Verzekeringen voor de installatiebranche en technische detailhandel

Met de WIA-Werknemersverzekering is het loon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon) verzekerd. Dit SV-loon wordt jaarlijks vastgesteld door UWV. Voor medewerkers die meer verdienen, kunt u een WIA-Excedentverzekering of WIA-Excedentverzekering Top afsluiten. Voor werkgevers die zelf het risico van de WGA-uitkeringen willen dragen, is er de WGA-Eigen Risico Verzekering.

Onze WIA-verzekeringsvormen

WIA-Werknemersverzekering (verplicht)

Voor wie? 

Alle medewerkers in de installatiebranche of technische detailhandel

 Wat is verzekerd

Maximale SV-loon
Bij arbeidsongeschiktheid 15-80%

 WIA-Excedentverzekering (optie)

Voor wie? 

Vrijwillige verzekering voor medewerkers
met inkomen tussen SV-loon en € 100.000,-

 Wat is verzekerd

Tussen maximale SV-loon en € 100.000,-
Bij arbeidsongeschiktheid 15-80%

WIA-Excedentverzekering Top (optie)

Voor wie? 

Vrijwillige verzekering voor medewerkers
met een inkomen tussen € 100.000,- en € 300.000,-

 Wat is verzekerd

Tussen € 100.000,- en € 300.000,-
Bij arbeidsongeschiktheid 15-80%

WGA-Eigen Risico Verzekering (optie)

Voor wie? 

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA-uitkeringen

 

Meer informatie leest u op de volgende pagina's

Regel nu een WIA-Verzekering voor uw medewerker(s)

Met een WIA-Verzekering kunt u meer doen in het kader van goed werkgeverschap dan alleen de cao-verplichtingen nakomen.

Interesse?

Neem contact op met een accountmanager in uw regio om na te gaan wat voor u de beste opties zijn.