Is het vooruitzicht dat één van uw medewerkers twee jaar arbeidsongeschikt blijft en (volledige) werkhervatting blijkt niet mogelijk? Dan is de volgende stap een WIA-uitkering. Een WIA-Werknemersverzekering geeft medewerkers die verdienen tot het SV-loon van € 66.956,- (peildatum 1 januari 2023) een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Voor medewerkers met een hoger jaarloon dan het maximale SV-loon hebben wij twee andere verzekeringen.

WIA-Excedentverzekering

Met onze WIA-Excedentverzekering voorkomt u dat medewerkers met een jaarloon tussen het maximale SV-loon en € 100.000,- te maken krijgen met een inkomensterugval. Deze vult aan tot minimaal 70% van het laatstverdiende loon tot € 100.000,-.

Onder de dekking van de WIA-Excedentverzekering valt onder andere:

  • Aanvulling loon tot minimaal 70% met een maximum van € 100.000,-
  • Bij 15% tot 80% arbeidsongeschiktheid

WIA-Exedentverzekering Top

De WIA-Excedentverzekering Top is een aanvulling op de WIA-Excedentverzekering. Deze verzekering is voor medewerkers met een jaarloon tussen € 100.000,- en € 300.000.

Onder de dekking van de WIA-Excedentverzekering Top valt onder andere:

  • Aanvulling loon tot minimaal 70% van € 100.000,- tot € 300.000,-
  • Bij 15% tot 80% arbeidsongeschiktheid

Verzeker uw medewerker(s) nu tegen een WIA-gat

Met een WIA-Excedentverzekering (-Top) beschermt u uw medewerkers met een hoger inkomen tegen een hogere inkomensverlies – een extra stap in goed werkgeverschap dus.

Interesse?

Neem contact op met een accountmanager in uw regio om de opties voor uw organisatie te bespreken.