Werkt uw bedrijf met stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu? Dan zit een ongeluk vaak in een klein hoekje . Maar de gevolgen van bijvoorbeeld brand of lekkage kunnen groot zijn – ook voor de gezondheid van uw bedrijf . Het beperken van de schade, het opruimen en het onderzoek zijn vaak zeer kostbaar. En wat te denken van een schadeclaim? Om snel te kunnen handelen en snel weer door te kunnen, sluiten veel bedrijven in de installatietechniek daarom een Milieuschadeverzekering af.

Milieuschade in de installatiebranche en technische detailhandel

Stelt u zich eens voor: u heeft bij een klant milieuverontreiniging aan grond, oppervlaktewater en grondwater veroorzaakt. Tijdens een storm is asbest vrijgekomen. Dat is natuurlijk al erg genoeg. Om erger te voorkomen, wilt u dat zo snel mogelijk oplossen. Met de Milieuschadeverzekering bent u verzekerd voor het opruimen van deze verontreiniging. Op uw eigen terrein én op het terrein van anderen. Ook kosten voor onderzoek of rechtsbijstand zijn verzekerd. Bovendien hoeft u niet te wachten op een oordeel over uw aansprakelijkheid maar worden saneringskosten direct vergoed. Zo voorkomen we samen erger.

De voordelen van de Milieuschadeverzekering

  • Opruimen van glasdeeltjes van zonnepanelen standaard meeverzekerd
  • Onderzoekskosten en rechtsbijstand gedekt
  • Aansprakelijkheid niet van invloed op uitkering
  • Gevolgen van milieurisico’s als brand, het lekken van diesel of het vrijkomen van asbest verzekerd
  • Aangrenzende percelen en zelfs verder weggelegen grond ook verzekerd
  • Inclusief bereddingskosten, zoals het nemen van maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade

Wat dekt de Milieuschadeverzekering?

De Milieuschadeverzekering van Techniek Nederland Verzekeringen is een zakelijke verzekering die u verzekert tegen de gevolgen van verschillende vormen van milieuverontreiniging. Verzekerd zijn onder andere:

  • De kosten voor het ongedaan maken van de verontreiniging (saneren) van de bedrijfslocatie of een andere locatie waar u aan het werk was
  • Zaakschade: de kosten van beschadiging, vervuiling, vernietiging of vermissing van zaken
  • Onderzoekskosten: kosten voor onderzoek naar de verontreiniging en naar de mogelijkheden om te saneren
  • Juridische hulp voor het verweer tegen vorderingen van anderen

Niet gedekt zijn onder andere schade en kosten als gevolg van luchtverontreiniging, bestaande verontreiniging, genetische modificatie, motorrijtuigen, overtreding overheidsvoorschriften, overstroming en  aardbevingen.

Voorbeeld

Tijdens werkzaamheden ontstaat er door onbekende oorzaak brand. De brandweer blust de brand, maar daarbij komen schadelijke stoffen vrij (zoals asbest, chemicaliën die gebruikt worden voor werkzaamheden en schoonmaakmiddelen). Deze komen met het vervuilde bluswater in de grond van de eigen locatie, maar ook in die van uw buren terecht. Het bedrijf is wettelijk verplicht om te zorgen dat de vervuilende stoffen opgeruimd worden en dat de grond als dat nodig is wordt gesaneerd. De kosten komen voor rekening van het bedrijf waar de brand is ontstaan.

Regel nu uw bescherming tegen milieuschade

Al uw verzekeringen in één keer goed geregeld, dat scheelt tijd en zorgen. Techniek Nederland Verzekeringen biedt bedrijven een breed pakket schade- en inkomensverzekeringen. Afgestemd op de branche en natuurlijk aantrekkelijk geprijsd. Bent u lid van Techniek Nederland, dan profiteert u bovendien van ledenvoordeel. Interessant? De accountmanager in uw regio geeft u graag een persoonlijke toelichting.

Interesse?

Neem contact op met een accountmanager in uw regio.