Doorgeven ziekmelding

Preferred supplier

Heeft u uw verzuimverzekering afgesloten in combinatie met één van onze preferred supplier arbodiensten? Gebruik dan één van onderstaande links om uw ziekmelding door te geven.

Andere arbodienstverlener

Heeft u uw verzuimverzekering afgesloten in combinatie met een andere arbodienstverlener?

Geef uw ziekmelding dan door aan uw verzekeraar en aan uw arbodienst.

 

Heeft u een vraag over uw verzuimverzekering?

Techniek Nederland Verzekeringen is uw aanspreekpunt.
Mail uw vraag over uw verzuimverzekering naar zorginkomen@technieknederland.nl