Een val van een steiger, een overval of een incident tijdens het lossen van goederen… Hoeveel aandacht u ook besteedt aan veiligheid, een ongeluk zit in een klein hoekje. En ook thuis ligt het gevaar op de loer. Vaak loopt het goed af. Maar wat als dat ongeval op de zaak of thuis wél blijvende invaliditeit of zelfs overlijden tot gevolg heeft? Dan wilt u er als werkgever natuurlijk zijn voor uw medewerker of de nabestaanden. Met een Ongevallenverzekering verzekert u hen van een uitkering. Een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

Ongevallenverzekering voor de installatiebranche en technische detailhandel

De Ongevallenverzekering van Techniek Nederland Verzekeringen kent verschillende uitkeringen bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Waar ter wereld dat ook gebeurt.

De voordelen van de Ongevallenverzekering

 • Zeer scherp tarief
 • Wereldwijde dekking, tijdens en buiten werktijd
 • Een uitkering bij overlijden of bij blijvende invaliditeit
 • Acceptatie zonder medische waarborgen
 • DGA's mee te verzekeren

Wat dekt de Ongevallenverzekering?

De Ongevallenverzekering is een sommenverzekering en komt tot uitkering als verzekerde als gevolg van een ongeval schade lijdt. Onder de dekking van deze verzekering vallen onder andere:

 • Overlijden na een ongeval
 • Blijvend invalide worden na een ongeval

De verzekering biedt (onder voorwaarden) extra dekking voor onder andere door het ongeval veroorzaakte:

 • Schade aan persoonlijke eigendommen
 • Tandheelkundige kosten
 • Psychologische bijstand
 • Omscholingskosten
 • Begrafeniskosten

De hoogte van de uitkering bij blijvende invaliditeit is afhankelijk van de aard van de invaliditeit. Wij bieden diverse dekkingsvarianten aan, die we u graag persoonlijk toelichten. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kunt u bij ons worden meeverzekerd op de polis. Wij bieden ook individuele ongevallenverzekeringen aan voor zzp’ers. Daarnaast is het ook mogelijk om stagairs mee te verzekeren.

Voorbeeld

Een medewerker raakt tijdens het lossen van goederen bekneld met zijn hand. De beknelling is zo ernstig dat zijn ringvinger niet meer te redden is. Gelukkig heeft u voor uw medewerkers een ongevallenverzekering afgesloten met een dekking van €80.000. Bij blijvende invaliditeit wordt een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd, voor het verlies van lichaamsdelen geldt ook een bepaald percentage. U of uw medewerker ontvangt dus dat percentage van het verzekerd bedrag.

Verzeker uw medewerkers nu tegen inkomensterugval bij een bedrijfsongeval

Met de Ongevallenverzekering van Techniek Nederland Verzekeringen kunt u uw betrokkenheid bij uw medewerkers en hun familie praktisch invullen, juist op het moment dat zij dat het meest nodig hebben. Zoals al onze verzekeringen is ook deze aantrekkelijk geprijsd en zijn de dekking, premie en voorwaarden afgestemd op de branche. Bent u lid van Techniek Nederland, dan profiteert u bovendien van ledenvoordeel. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de accountmanager bij u in de regio.

Interesse?

Neem contact op met een accountmanager in uw regio.