Het is erg vervelend als één van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt. Op de eerste plaats voor de medewerker zelf, maar ook voor u als werkgever. U dient namelijk de eerste 6 maanden tijdens de arbeidsongeschiktheid 100% van het loon door te betalen en de daaropvolgende 18 maanden 90% - óók voor medewerkers met een tijdelijk contract! Daarbij lopen de werkgeverlasten over het loon door en de vervanger moet ook betaald worden. Een arbeidsongeschikte medewerker kost u algauw € 260,- per dag.

Verzuim zorgt voor extra kosten en extra werk

U heeft bovendien nog allerlei andere taken vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, zoals zorgen voor ondersteuning en begeleiding van de arbeidsongeschikte medewerker, re-integratie en meer. Dat levert u veel extra werk op, zeker als het uw vak niet is. Het is echter belangrijk om verzuim goed te begeleiden en te administreren. Doet u dat niet, dan kunt u verplicht worden door UWV om het loon langer dan twee jaar door te betalen. De zogeheten loonsanctie. Een verzuimverzekering beschermt u tegen het doorbetalen van de loonkosten en helpt u bij het re-integratietraject. Let op: als werkgever sluit u een verzuimverzekering collectief af.

Waarom een verzuimverzekering?

Een val van een steiger, een ongeluk met elektra… fysiek werk brengt de nodige gezondheidsrisico’s met zich mee. Maar ook medewerkers op kantoor, in de winkel en het magazijn kunnen langdurig ziek of zelfs arbeidsongeschikt raken, bijvoorbeeld door werkdruk of door werkstress. De verzuimpercentages in de installatiebranche liggen onverminderd hoog en die in de detailhandel zijn gestegen tot rond het landelijk gemiddelde. Ongeveer 35% van het langdurige verzuim is van psychische aard. En hoeveel moet u omzetten om € 260,- terug te verdienen? Een verzuimverzekering geeft rust en neemt u de zorgen uit handen.

Verzuimverzekeringen voor de installatiebranche en technische detailhandel

Techniek Nederland Verzekeringen heeft voor u als werkgever twee verschillende verzuimverzekeringen, die afgestemd zijn op de branche waarin u werkzaam bent: de Conventionele Verzuimverzekering en de MKB-Ontzorgverzekering (VOV).

Hieronder ziet u op hoofdlijnen de overeenkomsten en de verschillen

  Conven­tionele
verzuim­verzeker­ing
MKB-ontzorg­verzeker­ing
Premie­percentage o.b.v. SV-loonsom
Kosten arbodienst­verlener per medewerker, per jaar All-in contract € 70,- All-in contract € 70,-
Hulp bij re-integratie
Vergoeding extra kosten bij re-integratie χ
Overname sanctie UWV = Poort­wachter-proof χ
Keur­merk χ

 

Met een Conventionele Verzuimverzekering beschermt u uw onderneming tegen de kosten van arbeidsongeschiktheid. 

Met de MKB-ontzorgverzekering ondersteunen wij werkgevers én medewerkers in de branche bij de werkhervatting en ontzorgen we hen zoveel mogelijk bij het re-integratieproces.

Regel nu de verzuimverzekering voor uw bedrijf

Uw verzuimverzekering in één keer goed geregeld, dat scheelt tijd en zorgen. Techniek Nederland Verzekeringen biedt bedrijven daarom verzekeringen die zijn gemaakt voor de branche en aantrekkelijk zijn geprijsd. Leden van Techniek Nederland profiteren bovendien van ledenvoordeel. Interessant? De accountmanager in uw regio informeert u graag over de premie voorwaarden en hulp bij verzuim.

Interesse?

Neem contact op met een accountmanager in uw regio.