Deze verzekering dekt het WGA-risico voor vaste en tijdelijke medewerkers. Hoeveel uitkering een medewerker precies krijgt, hangt af van het inkomen en het percentage arbeidsongeschiktheid.

De WGA is een onderdeel van de WIA. Wanneer een medewerker tegen de 2 jaar arbeidsongeschiktheid aanloopt, wordt er een WIA-aanvraag ingediend. Wanneer UWV oordeelt dat de medewerker recht heeft op een WIA-uitkering wordt er gekeken naar de situatie van de medewerker. De WIA kent twee soorten uitkeringen; de WGA en de IVA.

U heeft ook de optie om WGA eigenrisicodrager te worden. U draagt dan zelf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van een (ex-)medewerker (vast personeel en flexwerkers).

WGA-risico’s in de installatiebranche en technische detailhandel

U betaalt premie aan UWV voor de verplichte WIA-verzekering, waaronder de WGA valt.
Heeft u besloten om WGA eigenrisicodrager te willen worden, dan sluit u een WGA-Eigen Risico Verzekering af (ook wel WGA-Basis genoemd) bij een verzekeraar en niet via UWV. U verzekert de kosten welke uzelf draagt van de WGA-uitkeringen voor de eerste tien jaar en de ondersteuning bij re-integratie. Met uw eigen toegewezen WIA-casemanager houdt u grip op het re-integratieproces en voorkomt u dat u langdurig doorbelast wordt voor een arbeidsongeschikte (ex-)medewerker.

De voordelen van de WGA-Eigen Risico Verzekering (WGA-Basis)

  • U bent WGA-eigenrisicodrager voor vaste een tijdelijke medewerkers
  • Toegesneden op de installatiebranche en technische detailhandel
  • Gespecialiseerde WIA-casemanagers
  • Garantieverklaring vanuit de verzekeraar

Wat dekt de WGA-Eigen Risico Verzekering

Deze verzekering dekt het WGA-risico voor vaste en tijdelijke medewerkers. Hoeveel uitkering een medewerker precies krijgt, hangt af van het inkomen en het percentage dat hij of zij arbeidsongeschikt is.

Verzeker nu uw WGA risico

Wilt u meer informatie? Neem contact op met een accountmanager in uw regio.