Als ondernemer/werkgever moet u over verschillende kwaliteiten en eigenschappen beschikken om succes te hebben. Zo moet u een goede dienstverlening en product hebben, maar ook een goed netwerk en basis-vaardigheden bezitten zoals besluitvaardigheid, financieel inzicht, organisatietalent, overtuigingskracht en niet te vergeten vakkennis en discipline.

Tijdens deze coronaperiode is gebleken dat het erg belangrijk is om zowel de lichamelijke als de mentale gezondheid op peil te hebben en te houden. Maar gezondheid is meer dan corona. Door deze crisis zijn de problemen en kwetsbaarheden in onze samenleving onder een vergrootglas komen te liggen, dus ook onder die van onze branche.

"Eén ding is zeker;inzetten op duurzame inzetbaarheid loont, nuen in de toekomst"

Cijfers wijzen uit dat het verzuim nu 6,7 procent is en dat was voor corona 4,7. We zijn ook ongezonder gaan leven. Er wordt méér dan ooit gerookt, alcohol gedronken en minder bewogen.

Duurzame inzetbaarheid loont!

Voor Techniek Nederland Vitaal onderstreept dit dat het inzetten als bedrijf op duurzame inzetbaarheid loont. Hoe beter uw medewerkers, maar ook uzelf in hun vel zitten hoe minder snel uitval uit het arbeidsproces op de loer ligt. Het is een combinatie van motivatie, energie, vitaliteit, ge-zondheid, stress, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en aanverwante thema’s. Herkent u dit?

Het team van Techniek Nederland Vitaal kan u hierbij ondersteuning bieden met verschillende dienstverlening en producten. Denk hierbij aan:

  • ‘Onze coach’; door de inzet van een coach krijgt u in een aantal sessies handvatten aangereikt om uw medewer-kers fit en vitaal te houden.
  • Budgethulp Nederland; mocht een medeweker financiële problemen hebben dan kunt u als werkgever een handvat via Budgethulp Nederland aanreiken om de medewerker weer financieel redzaam te maken.
  • Inzet specialist duurzame inzetbaarheid; onze specialisten brengen door middel van verschillende tools de vitaliteit van uw bedrijf in kaart. Naar aanleiding van de uitkom-sten, denken zij graag met u mee over de in te zetten middelen/dienstverlening.Ga voor al onze producten en dienstverlening op dit gebied naar tnl.nu/duurzameinzetbaarheid.

Ga voor al onze producten en dienstverlening op dit gebied naar tnl.nu/duurzameinzetbaarheid.

Wat kost verzuim?

We rekenen in dit voorbeeld met een verzuimpercentage van 4,7 procent.

  • U heeft 10 medewerkers in dienst
  • Uw loonsom is € 340.000,-
  • Inzet andere medewerker bij arbeidsongeschiktheid € 13.836,-
  • Productieverlies € 5.727,-
  • Kosten arbodienstverlening € 13.000,-
  • Verzuimbegeleiding € 477,-Totale verzuimkosten € 33.039,- per jaar.

Als u een verzuimverzekering heeft afgesloten zijn de meeste van deze kosten verzekerd. Nog geen verzuimverzekering, maar wel interesse? Kijk dan op tnl.nu/verzuimverzekeringen.