Al enige tijd werkt de krapte op de arbeidsmarkt voor veel installateurs als een rem bij het aannemen van nieuwe projecten. Op dit moment speelt er nog een aantal factoren mee die het moeilijk kunnen maken om een project op tijd op te leveren; het grote tekort en de langere levertijden van grondstoffen, onderdelen en materialen. De oorlog in Oekraïne en de nieuwe lockdowns in China werken ook niet mee om dit op korte termijn op te lossen.

Weest u met het oog hierop alstublieft alert bij het aangaan van nieuwe contracten. Er staan veelal boeteclausules in die in werking treden als u het project niet volgens de planning oplevert. Dit kan u duur komen te staan, terwijl u er eigenlijk niets aan kunt doen.

Niet-verzekerbaar

De boeteclausules blijven geldig zoals zijn afgesproken in de overeenkomst. Uw  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt materiele en letselschades waarvoor u aansprakelijk bent. Helaas vallen boetes daar niet onder en zijn dus niet gedekt. Sterker nog, er zijn helemaal geen verzekeringen voor dit soort situaties. U draait zelf voor de kosten op.

Ons advies

  • Wees secuur bij het aangaan van opdrachten met aannemers. Lees nieuwe contracten goed door en het liefst met een jurist om uw risico’s te bepalen.
  • Besef dat sommige clausules en bepalingen eerder dan ooit in werking gezet kunnen worden; er zijn voor deze situaties geen dekking op uw verzekering.
  • Hanteer de ALIB 2007 voorwaarden van Techniek Nederland als bijlage bij uw offertes. Deze ‘beschermen’ en beperken een aantal belangrijke financiële risico’s voor u.