Techniek Nederland Verzekeringen biedt vier zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen, speciaal voor zzp'ers, werkgevers en ondernemers in de installatietechniek en technische detailhandel. Welke zijn voor u noodzakelijk en waarom?

Een verkeerde koppeling bij de installatie van een cv-ketel, een ongelukje in een woning met het naar boven brengen van een wasmachine of een rekenfout bij het berekenen van de benodigde capaciteit van een installatie; ook in de installatietechniek en technische detailhandel worden wel eens fouten gemaakt. Soms ontstaat daaruit schade of zelfs letsel, waarvoor u als ondernemer aansprakelijk kunt worden gesteld.

Dergelijke schadevergoedingen kunnen hoog oplopen. En dat geldt ook voor eventuele verweerkosten. Het aantal claims wordt ieder jaar hoger, daarom is het verstandig één of meerdere aansprakelijkheidsverzekeringen voor uw bedrijf af te sluiten.

De twee belangrijkste aansprakelijkheidsverzekeringen voor zzp'ers in de installatiebranche en technische detailhandel

Een Bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering (AVB) is belangrijk voor iedere ondernemer. Deze dekt namelijk de schade die uw onderneming, producten, diensten en/of installaties veroorzaken bij anderen. Het meest voor de hand liggende risico is schade aan zaken van anderen, bijvoorbeeld door kortsluiting of een inboedelschade veroorzaakt bij het afleveren van een wasmachine. Kosten die flink kunnen oplopen, vooral als er mensen gewond raken. Techniek Nederland heeft dan ook als lidmaatschapseis dat haar leden beschikken over een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een verzekerde som van minstens € 2.500.000, - per schade en en 2.500.000, - voor alle schades in één jaar bij elkaar.

Een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is vooral verstandig als u zich toelegt op engineering of op beheer en inspectie. De BAV verzekert u namelijk tegen financiële schade door verkeerd advies of ontwerpfouten. Bijvoorbeeld als een door u goedgekeurde installatie brand veroorzaakt. Deze kosten kan de opdrachtgever dan op u verhalen. Met een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u hiertegen beschermd. In sommige gevallen stellen opdrachtgevers zelfs als voorwaarde dat u zo’n verzekering afsluit.

Regel nu uw aansprakelijkheidsverzekeringen

Al uw verzekeringen in één keer goed geregeld, dat scheelt tijd en zorgen. Techniek Nederland Verzekeringen biedt bedrijven daarom een breed pakket schade- en inkomensverzekeringen. Afgestemd op de branche en natuurlijk aantrekkelijk geprijsd. Bent u lid van Techniek Nederland, dan profiteert u bovendien van ledenvoordeel. De accountmanager in uw regio informeert u graag over de premie, de verzekerde bedragen en de op uw onderneming af te stemmen dekking van deze verzekeringen.

Zoek hier een accountmanager in uw regio.