Uw opdrachtgever huurt u in vanwege uw deskundigheid. Toch gaat er wel eens iets mis. Door een rekenfout bij het berekenen van een installatie kan deze te weinig capaciteit hebben. Of een fout in de planning zorgt dat een project maanden uitloopt. De opdrachtgever kan u aansprakelijk stellen voor de kosten. Dergelijke schadeclaims kunnen voor slapeloze nachten en financiële problemen zorgen. Daarom kiezen steeds meer bedrijven in de installatietechniek en technische detailhandel voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroeps- en ontwerp­aansprakelijkheid in de installatiebranche en technische detailhandel

Een beroepsaans­prakelijkheidsverzekering is vooral verstandig als u zich toelegt op engineering of op beheer en inspectie. In sommige gevallen stellen opdrachtgevers deze verzekering zelfs als voorwaarde. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)/Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering van Techniek Nederland Verzekeringen dekt de schade die voortkomt uit fouten, ook die van anderen voor wie u verantwoordelijk bent. Bovendien staan deskundige schadejuristen u kosteloos terzijde bij een eventueel verweer. Een zorg minder.

De voordelen van de Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering/ Ontwerp­aansprakelijkheids­verzekering

  • Dekt schade die voortkomt uit fouten die u zelf maakt en fouten van uw medewerkers
  • Inclusief rechtsbijstand door deskundige schadejuristen
  • Geen eigen risico voor verweer
  • Zelf het verzekerd bedrag per aanspraak bepalen
  • Aantrekkelijke premie en voorwaarden

Wat dekt de Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering?

Als er bij de uitvoering van een opdracht iets fout gaat doordat er een verkeerd advies gegeven wordt, spreken we van een beroepsfout. Degene die een beroepsfout maakt is aansprakelijk voor de vermogensschade (schade die bestaat uit financieel verlies) die daar het gevolg van is. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor die schade en voor de kosten van juridisch verweer.

Verzekerd zijn onder andere:

  • Vermogensschade door een beroepsfout, ontwerpfout of een verkeerd advies
  • Veroorzaakt door o.a. medewerkers, stagiaires, uitzendkrachten
  • Juridische bijstand
  • Schades in de Europese Unie
  • Het voorkomen of verminderen van schade

Fouten in de uitvoering zijn niet gedekt. De verzekering dekt bovendien geen materiële schade of letselschade, daarop is de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing.

Voorbeeld

Een installateur adviseert een groentehandel een bepaald koelsysteem voor de opslag van groente. De installateur maakt een fout bij de berekening en adviseert per ongeluk een systeem met onvoldoende capaciteit om te koelen op de juiste temperatuur. Als blijkt dat een ander koelsysteem moet worden geïnstalleerd lijdt de klant financiële schade. De installateur is aansprakelijk.

Regel nu uw Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering

Techniek Nederland Verzekeringen biedt bedrijven een compleet pakket aantrekkelijk geprijsde schade- en inkomensverzekeringen. Waaronder een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)/Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering waarvan de dekking, de premie en de voorwaarden afgestemd zijn op de branche. Bent u lid van Techniek Nederland, dan profiteert u bovendien van ledenvoordeel.

Interessant?

Neem contact op met de accountmanager in uw regio voor meer informatie over deze en andere aansprakelijkheidsverzekeringen.