Bedrijven in de installatiebranche of technische detailhandel lopen meer risico op het veroorzaken van schade en letsel dan, zeg, een kledingzaak. Een vallend stuk gereedschap of een wit– of bruingoed apparaat kan een vloer beschadigen. Een verkeerde koppeling kan waterschade veroorzaken en de installatie van zonnepanelen kent diverse risico’s. Schades waarvoor u financieel aansprakelijk kunt worden gesteld en die flink kunnen oplopen. Zeker als er sprake is van letsel.

Schaderisico’s in de installatiebranche en technische detailhandel

Een dergelijke claim kan het einde betekenen van uw bedrijf. Techniek Nederland eist dan ook van haar leden dat zij beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) met een verzekerde som van minstens € 2.500.000,- per schade en € 2.500.000,- voor alle schades in één jaar bij elkaar. Onze Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u tegen wettelijke aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (en de gevolgen daarvan) die u veroorzaakt bij derden (inclusief uw medewerkers). U kunt rekenen op een zeer ruime dekking, een lage premie en voorwaarden die op de branche zijn afgestemd. Zo kunt u onbezorgd uw werkzaamheden blijven verrichten.

De voordelen van de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

 • Opzichtrisico en hak- en breekwerk en vermogensschade mee te verzekeren
 • Uitgebreide dekking voor schade aan derden en de gevolgschade daarvan
 • Premie afgestemd op basis van de uit te voeren werkzaamheden
 • Werkgeversaansprakelijkheid afgedekt
 • Aantrekkelijke premie en voorwaarden

Wat dekt de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)?

Deze Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u tegen de schade die u tijdens uw werk toebrengt aan zaken of personen. Denkt u aan letselschade, de beschadiging of vernietiging van zaken en de schade die daar weer uit voortkomt. Bijzonder is dat wij het opzichtrisico kunnen meeverzekeren. Ook uw aansprakelijkheid als werkgever en uw productaansprakelijkheid zijn meeverzekerd.

Verzekerd zijn onder andere:

 • Schade veroorzaakt door werkzaamheden of producten
 • Schade aan zaken
 • Verwonding van personen
 • Milieuschade die door een incident ontstaat
 • Gevolgschade
 • Maatregelen om verdere schade te voorkomen of te beperken

Let op: Een AVB dekt alleen de schade die u aan anderen toebrengt. Is er schade aan uw eigen materialen of aan het werk zelf, dan bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. Een Montageverzekering kan daarbij uitkomst bieden. Zeker als u als onderaannemer actief bent. Vermogensschade (schade die bestaat uit financieel verlies) is af te dekken via een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Regel nu uw Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Al uw verzekeringen in één keer goed geregeld, dat scheelt tijd en zorgen. Techniek Nederland Verzekeringen biedt bedrijven daarom een breed pakket schade- en inkomensverzekeringen, inclusief een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) waarvan de dekking, de premie en de voorwaarden afgestemd zijn op de branche. Neem contact op met de accountmanager in uw regio voor meer informatie over de premie, de verzekerde bedragen en de op uw onderneming af te stemmen dekking van deze Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Interesse?

Neem contact op met de accountmanager in uw regio voor meer informatie over deze en andere aansprakelijkheidsverzekeringen.