Is uw medewerker bijna twee jaar arbeidsongeschikt, dan komt een uitkering in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in zicht. Met een WGA- of IVA-uitkering komt uw medewerker echter vaak niet tot het inkomen van voorheen: er ontstaat een WIA-gat, waardoor mensen soms zelfs op bijstandsniveau uitkomen. Volgens de cao Metaal en Techniek heeft u de verplichting uw medewerkers hiertegen te verzekeren via een WIA-Werknemersverzekering.

WIA-Verzekeringen voor de installatiebranche en technische detailhandel

Met de WIA-Werknemersverzekering is het loon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon) verzekerd. Dit SV-loon wordt jaarlijks vastgesteld door UWV. Voor medewerkers die meer verdienen, kunt u een WIA-Excedentverzekering of WIA-Excedentverzekering Top afsluiten. Voor werkgevers die zelf het risico van de WGA-uitkeringen willen dragen, is er de WGA-Eigen Risico Verzekering.

Onze WIA-verzekeringsvormen

WIA-Werknemersverzekering (verplicht)

Voor wie? 

Alle medewerkers in de installatiebranche of technische detailhandel

 Wat is verzekerd

Maximale SV-loon
Bij arbeidsongeschiktheid 15-80%

 WIA-Excedentverzekering (optie)

Voor wie? 

Vrijwillige verzekering voor medewerkers
met inkomen tussen SV-loon en € 100.000,-

 Wat is verzekerd

Tussen maximale SV-loon en € 100.000,-
Bij arbeidsongeschiktheid 15-80%

WIA-Excedentverzekering Top (optie)

Voor wie? 

Vrijwillige verzekering voor medewerkers
met een inkomen tussen € 100.000,- en € 300.000,-

 Wat is verzekerd

Tussen € 100.000,- en € 300.000,-
Bij arbeidsongeschiktheid 15-80%

WGA-Eigen Risico Verzekering (optie)

Voor wie? 

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA-uitkeringen

 

Meer informatie leest u op de volgende pagina's

De WIA-werknemersverzekering is voor alle medewerkers in de installatiebranche of technische detailhandel. Is uw medewerker bijna twee jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan komt het einde van de loondoorbetaling in zicht. Maar uw verantwoordelijkheid stopt niet: de kans bestaat dat uw medewerker via UWV een uitkering in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) krijgt. Daardoor ontstaat voor de medewerker vaak fors inkomensverlies.

De WIA-Excedent (-Top) is een vrijwillige verzekering voor medewerkers met inkomen tussen SV-loon en
€ 100.000,-. Is het vooruitzicht dat één van uw medewerkers twee jaar arbeidsongeschikt blijft en (volledige) werkhervatting blijkt niet mogelijk? Dan is de volgende stap een WIA-uitkering. Een WIA-Werknemersverzekering geeft medewerkers die verdienen tot het SV-loon van € 66.956,- (peildatum 1 januari 2023) een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Voor medewerkers met een hoger jaarloon dan het maximale SV-loon hebben wij twee andere verzekeringen.

De WGA-Eigen Risico Verzekering (WGA-Basis) is voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA-uitkeringen. Deze verzekering dekt het WGA-risico voor vaste en tijdelijke medewerkers. Hoeveel uitkering een medewerker precies krijgt, hangt af van het inkomen en het percentage arbeidsongeschiktheid.

Regel nu een WIA-Verzekering voor uw medewerker(s)

Met een WIA-Verzekering kunt u meer doen in het kader van goed werkgeverschap dan alleen de cao-verplichtingen nakomen.

Interesse?

Neem contact op met een accountmanager in uw regio om na te gaan wat voor u de beste opties zijn.