Hoe worden wij beloond?

Tussenpersonen krijgen provisie van de verzekeraars voor de verzekeringen die zij verkopen. Dit is een percentage van de door u betaalde premie.

Op complexe financiële producten is provisie niet (meer) toegestaan. U ontvangt daarom van de verzekeraar een premiefactuur en van ons eenmalig een afsluitfactuur en daarnaast nog jaarlijks een abonnementsfactuur.

Als u bij ons een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, ontvangt u een aanvullend dienstverleningsdocument. Hierin staat precies uitgelegd wat u betaalt voor onze dienstverlening. Bij veel andere verzekeringen geldt het provisiesysteem. In die gevallen laten wij u desgewenst zien welk provisiebedrag in de premie is verwerkt. U kunt dan zelf beoordelen of onze verdiensten in verhouding staan met de prestatie die wij leveren. Als er in de premie geen provisiebedrag is verwerkt, plegen wij altijd vooraf overleg met u of en zo ja welke kosten door ons in rekening worden gebracht. Zo weet u vooraf altijd waar u financieel aan toe bent en zijn ‘verrassingen’ uitgesloten.

Zijn onze adviseurs afhankelijk van een omzetbeloning?

Adviseurs en andere medewerkers van Techniek Nederland Verzekeringen hebben een vast en marktconform salaris. Zij worden regelmatig beoordeeld op hun professionaliteit, integriteit, en klantgericht handelen. Deze beoordeling - en niet de hoogte van hun omzet - bepaalt het salaris.