Iedereen is weleens ziek. Maar wat als één van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een val of door werkstress? Verzuim trekt een wissel op uw team, op de productiviteit én op uw winstmarge. Een arbeidsongeschikte medewerker kost u algauw € 260,-per dag.

Verzuim in de installatiebranche en technische detailhandel: dit zijn de risico’s

Volgens de cao Metaal en Techniek dienen werkgevers in de installatiebranche en technische detailhandel de eerste 6 maanden van het verzuim 100% van het loon door te betalen en de daaropvolgende 18 maanden 90%. Ook bij een tijdelijk contract, nul uren-contract of min-maxcontract. Bovendien dienen de werkgeverslasten en de vervanger betaald te worden. Met een Conventionele Verzuimverzekering van Techniek Nederland Verzekeringen beschermt u uw onderneming tegen de kosten van arbeidsongeschiktheid.

De voordelen van de Conventionele Verzuimverzekering

  • Deze verzuimverzekering is collectief
  • Biedt hulp bij duurzaam inzetbaar houden van medewerkers
  • Kies zelf het aantal wachtdagen
  • Kosteloze ondersteuning verhaalsrechtsbijstand en/of letselschade door derden
  • Dekking, premie en voorwaarden afgestemd op de branche

Wat dekt de Conventionele Verzuimverzekering?

Bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker heeft u op basis van de Conventionele Verzuimverzekering recht op een vergoeding, aanvulling en/of uitkering. Onder de dekking van deze collectieve verzekering vallen onder andere:

  • Loonkosten inclusief werkgeverslasten
  • Optioneel: arbodienstverlening en preventie
  • Optioneel: 20% werkgeverslasten

Uitbreiding Arbodienstverleningspakket

Bij de Conventionele Verzuimverzekering kunt u een uitgebreid arbodienstverleningspakket afsluiten. Wij werken hiervoor nauw samen met Richting en NLG Arbo. Samen met deze partijen werken wij aan het duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers en werkgevers in de installatiebranche en technische detailhandel. Bij beide partijen heeft u één vast aanspreekpunt (casemanager) en de bedrijfsarts is bekend met de werkzaamheden in de branche. De kosten bedragen € 70,- per medewerker per jaar.

Extra mee te verzekeren: 20% extra werkgeverslasten

De Conventionele Verzuimverzekering dekt de loonkosten van de arbeidsongeschikte medewerker, inclusief de premie voor werknemersverzekeringen en de zorgverzekeringswet. U kunt de extra werkgeverslasten, zoals de variabele werkgeverspremie voor de werknemersverzekeringen en het werkgeversdeel van de pensioenpremie voor 20% meeverzekeren. Wanneer de loonkosten voor de arbeidsongeschikte medewerker worden uitbetaald, ontvangt u de 20% extra werkgeverslasten.

Kosteloze verhaalsrechtsbijstand bij letselschade door derden

Heeft iemand anders schuld aan de geestelijke of lichamelijke schade van uw medewerker? Dan heeft de medewerker recht op een vergoeding voor letselschade en u als werkgever kunt het loon van de arbeidsongeschikte medewerker verhalen (loonregres). Zoals het hoort, verhalen onze letselschade-specialisten deze schade kosteloos als de aansprakelijkheid van de andere partij erkend is. Soms kan er, ondanks de wettelijke regelingen, alsnog discussie ontstaan over de kosten, bijvoorbeeld door onnodige vertraging. Om dit te voorkomen hebben onze letselschade-specialisten afspraken gemaakt met de meeste verzekeraars over de vergoeding. Dit draagt bij aan een vlotte afwikkeling van uw zaak.

Verzeker uw bedrijf nu tegen de kosten van verzuim

Al uw verzekeringen in één keer goed geregeld, dat scheelt tijd en zorgen. Techniek Nederland Verzekeringen biedt bedrijven een breed pakket aantrekkelijk geprijsde schade- en inkomensverzekeringen. Zoals de Collectieve Verzuimverzekering, met een dekking, premie en voorwaarden afgestemd op de branche. Bent u lid van Techniek Nederland, dan profiteert u bovendien van ledenvoordeel. Wilt u overstappen naar deze verzekering? Wij regelen samen met u de opzegging bij uw huidige verzekeraar.

Interesse?

Neem contact op met een accountmanager in uw regio.