Volgens berekeningen van TNO kost het doorbetalen van het loon van een zieke medewerker gemiddeld € 260 per dag. Daarnaast zijn er nog indirecte kosten, bijvoorbeeld voor vervangend personeel, begeleiding en re-integratie. Hiermee kunnen de ziekteverzuimkosten oplopen tot wel € 400 per dag. En daar komen in het slechtste geval nog extra kosten voor de arbodienst bij.

U bent als werkgever verantwoordelijk voor een gezond arbeidsbeleid voor uw medewerkers. U zal er zelf alles aandoen om ziekteverzuim te voorkomen en te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Daarbij kunt u zich laten ondersteunen door een arbodienst of bedrijfsarts. Veel bedrijven kiezen voor een arbodienst, met het idee dat alle kosten dan gedekt zijn. Maar dat is lang niet altijd het geval. 

Pas op met verrichtingenabonnement

Zo zijn er arbodiensten die werken met een verrichtingenabonnement. U betaalt dan een laag basisbedrag van een paar tientjes per medewerker per jaar. Maar let op: bij een dergelijk abonnement betaalt u ook voor elke verrichting van een professional en voor de kosten van een re-integratietraject. Zeker die laatste kosten kunnen flink oplopen. Met een all-in abonnement betaalt u een vast bedrag per medewerker per jaar, los van de verrichtingen. Maar ook met dat abonnement zijn de extra kosten voor re-integratie niet altijd gedekt.

Geen verrassingen met de MKB-Ontzorgverzekering

Met de MKB-Ontzorgverzekering (VOV) voorkomt u onaangename verrassingen. Daar is namelijk een all-in contract met een arbodienstverlener opgenomen voor maar € 70,- per medewerker per jaar. U heeft uw eigen (branche) casemanager en bedrijfsarts, die bekend zijn met de werkzaamheden in de branche. Door Techniek Nederland Verzekeringen, de arbodienstverleners NLG Arbo of Richting en de verzekeraar wordt u geholpen tijdens het re-integratietraject, maar ook met preventie. Deze verzekering vergoedt bovendien loonkosten, extra kosten bij re-integratie en een eventuele loonsanctie van UWV in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Zo bent u écht ontzorgd op het gebied van verzuim.

Kunt u onze hulp wel gebruiken?

Stuur dan een e-mail naar zorginkomen@technieknederland.nl of neem contact op met onze specialist Zorg en Inkomen Karuna Doebri op 06 83 32 22 74. Zij informeert u graag over de premie, voorwaarden en hulp bij verzuim.