Deze QuickScan helpt om een aantal belangrijke risico’s rond uw onderneming in kaart te brengen. Deze QuickScan is geen uitgebreide risico-inventarisatie, maar meer om u bewust te maken van de mogelijke risico’s die u als bedrijf mogelijk loopt. Mocht u naar aanleiding van deze scan vragen hebben komen wij graag met u in gesprek.

QuickScan

Bent u lid van Techniek Nederland?


Als lid van Techniek Nederland profiteert u van flinke korting op producten en diensten van diverse organisaties en bedrijven. Zo biedt Techniek Nederland Verzekeringen speciaal voor de branche ontwikkelde polissen met korting aan.
Als lid van Techniek Nederland profiteert u van flinke korting op producten en diensten van diverse organisaties en bedrijven. Of het nou gaat om verzekeringen, arbodiensten, incassozaken, of de meer operationele zaken zoals uw wagenpark, bedrijfswageninrichting, of het huren van een hoogwerker. Voor veel opleidings- en bijscholingsmogelijkheden gelden ook speciale kortingen en veel workshops en seminars zijn zelfs gratis. Bezoek de website van  Techniek Nederland voor meer informatie.
Wat voor soort bedrijf hebt u?Heeft u een fysieke winkel?


Denk aan een brandverzekering voor het pand en de inventaris en voorraad.
Heeft u een webshop


Denk aan de verzekering van uw voorraden.
Voert u ook reparaties uit?


Weest u zich er van bewust dat het risico dat u zaken beschadigt van en bij de relatie waaraan u werkt, niet standaard is verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Verzekeraars noemen dit ‘uitsluiting voor zaken onder opzicht’.
Misschien kunt u dit risico zelf dragen? Bijvoorbeeld een bestaande meterkast, of wasmachine die u beschadigt bij een reparatie.
Werkt u op locatie?


De kans bestaat dat u tijdens werkzaamheden schade toebrengt aan spullen van uw klant. Dat kan een omgevallen vaas zijn, maar ook een brand, kortsluiting of waterschade. De schade door een fout kan enorm zijn en het bestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. U kunt daarom niet zonder een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die dit risico afdekt.
Bestaat er een risico dat tijdens de werkzaamheden schade ontstaat aan spullen van uw klant?


Het risico dat u zaken beschadigt van een klant waaraan u werkt is niet standaard verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Verzekeraars noemen dit ‘uitsluiting voor zaken onder opzicht’. Misschien kunt u dit risico zelf dragen? Bijvoorbeeld een schade aan een bestaande meterkast, of wasmachine die u beschadigt bij een reparatie. Maar hoe zit het bij letselschade of schade een industriële productiemachine of andere grotere installatie waaraan werkzaamheden uitvoert? 
Dergelijke schadevergoedingen kunnen hoog oplopen. En dat geldt ook voor eventuele verweerkosten. Het aantal claims wordt ieder jaar hoger, daarom is het verstandig om een goede aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf af te sluiten.
Werkt u wel eens aan grotere en/of langdurige opdrachten?


Opdrachten die nog niet opgeleverd zijn en schade oplopen vallen niet onder de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidverzekering. Denk bijv. aan stormschade aan een zonnepanelenproject in aanbouw, diefstal van materialen op de bouwplaats). Ook de verzekering van uw klant biedt geen dekking, want de zaak is nog niet opgeleverd. Stel: bij de bouw van een installatie ontstaat schade aan die installatie of bijvoorbeeld aan eigendommen van uw opdrachtgever. En wat te denken van de schade bij diefstal van kostbare materialen? Hoe groter het project, hoe hoger de risico’s. Die worden lang niet altijd gedekt door de CAR-verzekering (Construction Allrisk) van de hoofdaannemer. Met een eigen Transport/Montageverzekering van Techniek Nederland Verzekeringen beschermt u uw bedrijf tegen hoge claims.
Bij kleine opdrachten kunt u dit risico wellicht zelf dragen. Bij grotere projecten is het zeer aan te raden dit te verzekeren op een Montageverzekering.
Dit zijn bijzondere risico’s die soms, zonder dat u het weet, niet of niet geheel gedekt zijn op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit terwijl de schade voor u en uw klant juist hier enorm kan zijn.
Hebt u een pand, inventaris/goederen in uw bezit?


Als dat dan door brand beschadigt, of zelfs helemaal verloren raakt, ligt uw onderneming stil. Helaas is dit meer dan eens de keiharde realiteit. Een ware ramp. Gelukkig voorkomt u met de juiste verzekering dat uw bedrijf ook financieel in zwaar weer terechtkomt.
Een brand, schade door storm, of schade door water is al erg genoeg. Maar ook nadien zijn er genoeg zaken die u flink wat kopzorgen opleveren. Denk aan opruimkosten, maar ook het vinden van tijdelijke opslag voor uw spullen. Onze Brandverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van brand in uw gebouw. Dat geeft rust en zekerheid.
Bezit u motorvoertuigen? (Denk hierbij ook aan heftruck en/of ander werkmaterieel)


Motorvoertuigen moeten wettelijk WA zijn verzekerd voor schade aan anderen. Op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is schade door motorvoertuigen niet gedekt.  Naast het risico van schade aan anderen bestaat de kans op diefstal en/of schade aan uw motorvoertuigen. 
Tip: U kunt ervoor kiezen voor aanvullende dekkingen (Beperkt ) Casco, schade-inzittenden en rechtsbijstand). 
Heeft uw bedrijf personeel in dienst?


Het is erg vervelend als één van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt. Op de eerste plaats voor de medewerker zelf, maar ook voor u als werkgever. U dient namelijk de eerste 6 maanden tijdens de arbeidsongeschiktheid 100% van het loon door te betalen en de daaropvolgende 18 maanden 90% - óók voor medewerkers met een tijdelijk contract! Daarbij lopen de werkgeverlasten over het loon door en de vervanger moet ook betaald worden. Een arbeidsongeschikte medewerker kost u algauw € 260,- per dag.
Verzuim zorgt voor extra kosten en extra werk. U heeft bovendien nog allerlei andere taken vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, zoals zorgen voor ondersteuning en begeleiding van de arbeidsongeschikte medewerker, re-integratie en meer. Al met al complexe, tijdrovende en kostbare aangelegenheden. Neem voor meer informatie contact met ons op.
Zodra u werknemers in dienst neemt dient u voor uw personeel enkele risico’s af
               te dekken.
Hebt u als ondernemer (directeur niet in loondienst) een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?


Via Techniek Nederland Verzekeringen kunnen wij een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbieden tegen een scherp tarief en gunstige voorwaarden. Misschien wenst u een vergelijk tussen uw huidige polis en het aanbod dat wij kunnen doen.
Als één van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt, is hij of zij verzekerd van inkomen. Maar als ondernemer of DGA bent u veelal zélf verantwoordelijk voor uw inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt u zichzelf tegen inkomensverlies.
De Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert ondernemers en directeur-grootaandeelhouders die niet (vrijwillig of verplicht) zijn verzekerd vanuit de sociale verzekeringen van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering dekt onder andere:
  •  Arbeidsongeschiktheid voor eigen beroep
  • Door ziekte, ongeval of psychische klachten
  • Ook dekking bij zwangerschap
  • AOV-coach bij arbeidsongeschiktheid
  • Preventieve gezondheidscheck en (24/7) personal coaching

Wist u dat u ook bij Techniek Nederland verzekeringen kunt afsluiten? Speciaal ontwikkelde polissen voor de sector met extra ledenvoordelen.

Wilt u dat we naar aanleiding van de QuickScan contact met u opnemen?