MKB-ontzorgverzekering

Showcase-ontzorgverzekering-715x295

VNO-NCW heeft samen met andere werkgeversorganisaties, waaronder Techniek Nederland, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars gekeken waar de knelpunten liggen bij de loondoorbetaling. Het doel van de MKB-ontzorgverzekering is alle werkgevers en medewerkers in de installatiebranche en technische detailhandel optimaal te ondersteunen bij de werkhervatting en zoveel mogelijk te ontzorgen bij hun verantwoordelijkheden.

U betaalt loonkosten als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt. U krijgt dan van de verzekeraar een vergoeding om het loon te kunnen blijven betalen. Volgens de cao Klein Metaal betaalt u het eerste halfjaar minimaal 100 procent van het loon door. De anderhalf jaar daarna betaalt u minimaal 90 procent. Deze verzekering is ook Poortwachterproof wat inhoudt dat uw verzuimdossier voldoet aan de verplichtingen die uit de wet voortvloeien voor zowel de werkgever als medewerker. Voor deze verzekering hebben wij met verzekeraars afspraken gemaakt over maximale premiestijgingen en – garanties, zodat u niet  geconfronteerd wordt met onaangename verrassingen als gevolg van uw verzuimschades.

 

>> Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de accountmanager bij u in de regio

 

Werkgeverslasten

Wilt u extra meeverzekeren dan betaalt u 20 procent werkgeverslasten Dit zijn kosten die bovenop het verzekerde loon komen. Werkgeverslasten bestaan uit:  vaste werkgeverspremies voor werknemersverzekeringen en de premie voor de zorgverzekeringswet. Extra werkgeverslasten zijn de overige werkgeverslasten, zoals de variabele werkgeverspremie voor de werknemersverzekeringen en het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Om die reden  wordt de loonsom met 20 procent verhoogd.

 

Arbodienstverlening

Voor € 70,- per medewerker per jaar heeft u al een All-in arbodienstverleningspakket. Wat houdt dit precies in?

  • Uw eigen (branche) casemanager en sector gerelateerde bedrijfsarts, gespecialiseerd op de installatiebranche en technische detailhandel.
  • Re-integratie: U wordt door Techniek Nederland Verzekeringen, NLG Arbo en de verzekeraar actief geholpen met dienstverlening gericht op werkhervatting binnen uw bedrijf (eerste spoor) of buiten uw bedrijf (tweede spoor).
  • Wanneer u de adviezen van de casemanager en de bedrijfsarts goed opvolgt, vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie die UWV oplegt wanneer het verzuimdossier niet voldoet aan de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor de re-integratie-activiteiten die worden ingezet in het kader van Wet Verbetering Poortwachter als dit op advies van de bedrijfsarts is en akkoord vanuit de verzekeraar.

Kosteloze ondersteuning verhaalsrechtsbijstand | Letselschade door derden

Ongelukken kunnen gebeuren. Maar wanneer iemand anders schuld heeft aan de schade van uw medewerker heeft de medewerker wettelijk recht op een vergoeding. De geestelijke of lichamelijke schade die de medewerker oploopt door een ongeval heet ‘letselschade’. Kosteloos, ja! In Nederland is het zo geregeld dat wanneer de aansprakelijkheid van de andere partij erkend is het verhalen van de letselschade kosteloos is. Onze letselschade-specialisten zullen nooit kosten in rekening brengen zonder dit vooraf met u te bespreken. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om op een no cure, no pay basis te werken. Soms kan er, ondanks de wettelijke regelingen, alsnog discussie ontstaan over de kosten bijvoorbeeld door onnodige vertraging. Om dit te voorkomen hebben onze letselschade-specialisten afspraken gemaakt met de meeste verzekeraars over de vergoeding. Dit draagt bij aan een vlotte afwikkeling van uw zaak. Meer informatie op letselschade.com.

 

Keurmerk

Behalve onze deskundigheid vanuit Techniek Nederland Verzekeringen voldoet de MKB-ontzorgverzekeringen aan een kwaliteitskeurmerk. Deze verzekering voldoet aan de minimale eisen, en zelfs meer, die het ministerie van Sociale Zaken, MKB Nederland en Verbond van Verzekeraars hebben opgesteld.

 

Twee soorten branchegerelateerde verzuimverzekeringen

Bij ons heeft u keus uit twee soorten branchegerelateerde verzuimverzekeringen. De conventionele verzuimverzekering en de MKB-ontzorgverzekering. Hieronder ziet u op hoofdlijnen waar de overeenkomsten en verschillen liggen.
 

 

Conventionele verzuimverzekering

MKB-ontzorgverzekering

Premiepercentrage o.b.v. SV-loonsom verzuimverzekering

Kosten arbodienstverlener per medewerker, per jaar Uitgebreid contract € 30,- All-in contract € 70,-
Hulp bij re-integratie

Vergoeding extra kosten bij
re-integratie

X

Overname sanctie UWV = poortwachterproof

X

Keurmerk

X