Het is erg vervelend als één van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt. Op de eerste plaats voor de
medewerker zelf, maar ook voor u als werkgever. U moet niet alleen de werkzaamheden tijdelijk of langdurig
opvangen, maar u krijgt ook te maken met een hoop regelwerk. Denkt u bijvoorbeeld aan de loondoorbetaling in het eerste en tweede jaar en aan alle wettelijke, financiële verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter. Naast onze conventionele verzekering bieden wij ook al enige tijd de  MKB-ontzorgverzekering aan.

VNO-NCW heeft samen met andere werkgepversorganisaties, waaronder Techniek Nederland, de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars gekeken waar de knelpunten liggen bij de loondoorbetaling. Het doel van de MKB-ontzorgverzekering is alle werkgevers en medewerkers in de installatiebranche en technische detailhandel optimaal te ondersteunen bij de werkhervatting en zoveel  mogelijk te ontzorgen bij hun verantwoordelijkheden.


De voordelen op een rij

 1. De verzekering is Poortwachterproof wat inhoudt dat uw verzuimdossier voldoet aan de verplichtingen die uit de wet voortvloeien voor de werkgever en medewerker.
 2. Verzekerd voor loondoorbetaling: Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan krijgt u een vergoeding van de verzekeraar om het loon te kunnen blijven betalen.
 3. Verzekerd tegen sancties: Wanneer u de adviezen van de
  casemanager en bedrijfsarts goed opvolgt, vergoedt de
  verzekeraar een eventuele loonsanctie die UWV oplegt
  wanneer het verzuimdossier niet voldoet aan de verplichtingen
  vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.
 4. Verzekerd van hulp bij re-integratie: U wordt door Techniek Nederland Verzekeringen, onze arbodienstverlener NLG Arbo en de verzekeraar actief geholpen bij de re-integratie van uw medewerker. Deze dienstverlening is gericht op werkhervatting binnen uw bedrijf (eerste spoor) of buiten uw bedrijf (tweede spoor).
 5. Geen extra re-integratie kosten: Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor re-integratieactiviteiten die worden ingezet vanuit de Wet Verbeter Poortwachter als dit op advies van de bedrijfsarts is en akkoord van de verzekeraar.
 6. Gemaximeerde premiestijging door verzuim: Het is belangrijk dat u niet wordt geconfronteerd met onaangename premiestijgingen als gevolg van uw verzuimschades. Daarom maken wij afspraken met de verzekeraar over maximale premiestijgingen en -garanties.
 7. Deskundigheid en kwaliteitskeurmerk: Behalve onze deskundigheid vanuit Techniek Nederland Verzekeringen voldoet de MKB-ontzorgverzekering aan een kwaliteitskeurmerk. Deze verzekering voldoet aan de minimale eisen, en zelfs meer, die het ministerie van Sociale Zaken, MKB-Nederland
  en Verbond van Verzekeraars hebben opgesteld.Tabel MKB-ontzorgverzekering