Een goede zorgverzekering biedt voordeel voor u, uw eventuele medewerkers en hun gezinsleden. Daarom biedt Techniek Nederland Verzekeringen al jaren samen met Zilveren Kruis een collectieve branche zorgverzekering aan. Met traditioneel veel voordelen die afgestemd zijn op het werk in installatiebranche en technische detailhandel. Ook voor 2024 komen wij weer met een aantrekkelijk aanbod. En dat is goed, want wie goede zorg krijgt, zit minder of minder lang thuis.

Regelmatig veel kracht zetten, werken in een ongemakkelijke houding, vaak dezelfde bewegingen maken… Het werken in onze branche kan fysiek belastend zijn. Daarnaast is er steeds meer sprake van psychosociale arbeidsbelasting, zoals emotionele belasting, de moeilijkheidsgraad van het werk en de stijgende werkdruk door personeelstekorten. U en uw eventuele medewerkers lopen hierdoor een reëel risico op klachten. Dus is een goede zorgverzekering op maat van groot belang. Want die kan uitval voorkomen en de ziekteduur verkorten.

De voordelen van collectief verzekeren

De collectieve zorgverzekering van Techniek Nederland Verzekeringen en Zilveren Kruis kent een voordelige basispremie en kortingen die kunnen oplopen tot 15 procent op de aanvullende en tandartsverzekering. Bovendien worden er op sommige onderdelen meer behandelingen vergoed. Denk hierbij aan fysiotherapie. Ook zijn er extra vergoedingen voor een slaapbril, hoortoestel of om aan de slag te gaan met de eigen gezondheid.

Hoe verder…

Op 19 september tijdens Prinsjesdag wordt bekendgemaakt wat er wel en niet onder de basisverzekering valt. Uiterlijk 12 november moeten de premies van alle zorgverzekeraars bekend zijn en dus ook die van Zilveren Kruis. Uiteraard stellen wij u hiervan op de hoogte. De eerste mailing hierover zal in de week van 20 november bij u op de deurmat vallen. Uiteraard stellen wij ook middelen beschikbaar, die u kunt gebruiken om uw medewerkers over de collectieve zorgverzekering te informeren. Daarbij zal ook een rekentool
beschikbaar worden gesteld.

Wilt u nu al meer weten? Stuur dan een e-mail naar zorgeninkomen@technieknederland.nl of bel 088 325 07 17. Wij helpen u graag!

Het voordeel voor werkgevers: minder (lang) verzuim

Gezonde medewerkers zitten minder vaak thuis. De branche collectieve zorgverzekering biedt daarom diverse handvatten voor vitaliteit en gezondheid. Plus extra dekking op zorg die in onze branche vaker nodig is. Die extra fysiotherapie-behandelingen kunnen bijvoorbeeld het uitvallen met rug- of knieklachten voorkomen of verkorten. Nog een voordeel voor u: de Zorgcoaches van Zilveren Kruis boeken indrukwekkende resultaten met zorgbemiddeling. En minder lang wachten op zorg, betekent vaak sneller weer aan het werk. In 2022 zijn zo ruim 8.000 wachtdagen en bijna 300 verzuimdagen bespaard - ongeveer 78.000 euro aan verzuimkosten!