Werkgeversaansprakelijkheid verkeersrisico’s

Aansprakelijkheid en recht

Als werkgever kunt u worden aangesproken voor de schade die uw werknemers oplopen terwijl zij voor hun werk deelnemen aan het verkeer (niet alleen als automobilist of chauffeur, maar ook als voetganger of als deelnemer aan het openbaar vervoer). Denkt u bijvoorbeeld aan letsel door een verkeersongeval. Ook al is het niet uw schuld dat uw werknemers schade oplopen, toch kan het zijn dat u deze schade moet vergoeden. Met deze verzekering bent u hiertegen gedekt.

Deze verzekering biedt dekking aan: werknemers, uitzendkrachten, stagiaires, vakantiekrach-ten, oproepkrachten, gedetacheerden en vrijwilligers. De volgende schade is gedekt:

  • De schade aan personen en eigendommen van de werknemers.
  • De aansprakelijkheid van u als werkgever op grond van artikel 7:658 BW en 7:611 BW. Deze artikelen gaan over goed werkgeverschap: als werkgever moet u ervoor zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken. Dat betekent bijvoorbeeld dat u moet zorgen voor de juiste veiligheidsvoorzieningen, een veilige omgeving en de juiste instructies. Als u in uw zorgplicht tekort schiet, kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Dat kan bijvoorbeeld als uw werknemers schade hebben geleden bij het uitoefenen van hun werk of een ongeval krijgen. Met deze verzekering is dit risico gedekt.
  • Overige schadevergoedingsverplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met uw werknemers.
  • De cascodekking (secundair) bedraagt maximaal € 30.000,-.
  • Uw eigen risico is gedekt (tot € 500,-) als uw voertuig bij een andere maatschappij is verzekerd (casco).
  • Het bonus-malusverlies als uw voertuig bij een andere maatschappij is verzekerd (maximaal drie jaar). Toelichting: als uw werknemer schade veroorzaakt aan een bedrijfsauto die u claimt, daalt uw no-claimkorting. U betaalt dus voortaan een hogere premie. De werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersrisico’s vergoedt deze schade aan u voor een periode van drie jaar.
  • Schade en letsel opgelopen tijdens woon-werkverkeer.
  • Schade en letsel toegebracht door uw werknemers aan ongemotoriseerde verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, deelnemers aan het openbaar vervoer).
  • Aanvullend kunt u met deze verzekering ook bijzondere risico’s verzekeren. Denkt u aan personenvervoer (taxi’s), autobussen/touringcars, goederenvervoer, werkmaterieel en vorkheftrucks.

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?