Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheid en recht

Als ondernemer loopt u de kans dat er bij de uitvoering van opdrachten beroepsfouten worden gemaakt. Stel dat u bijvoorbeeld een koelsysteem aanlegt in een restaurant. Het systeem werkt wel, maar blijkt in deze situatie toch niet goed bruikbaar. De voorraad bederft waardoor uw klant omzet mist. Deze gederfde inkomsten kan de opdrachtgever dan op u verhalen.

Als de claims worden toegekend, kan uw vermogen aangetast worden waardoor de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u hiertegen beschermd. In sommige gevallen stellen opdrachtgevers zelfs als voorwaarde dat u zo’n verzekering afsluit. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vooral verstandig als u zich toelegt op engineering of op beheer en inspectie.

Voordelen

  • De verzekering dekt niet alleen de schade die voortkomt uit fouten die u zelf heeft gemaakt. Ook de schade die anderen veroorzaken voor wie u verantwoordelijk bent valt onder de verzekering.
  • Met deze verzekering bent u ook verzekerd van rechtsbijstand. Als u aansprakelijk wordt gesteld, moet u zich juridisch kunnen verweren. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Met deze verzekering heeft u recht op advies en bijstand, verleend door des-kundige schadejuristen.

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?