Branche gerelateerde Verzuimverzekering

Arbeidsongeschikte medewerkers met een vast dienstverband kosten u behoorlijk wat geld. Daarnaast heeft u de wettelijke verplichting deze medewerkers terug te brengen naar het arbeidsproces. Met de Techniek Nederland Verzuimverzekering bieden wij u alle hulp om dit met u te realiseren.

Deze verzekering bestaat uit drie onderdelen, met unieke aanvullende voordelen:

 

1. Branche Verzuimverzekering

Deze verzekering biedt dekking tegen financiële loonkosten conform cao-dekking (100% 1e halfjaar en 90% 18 maanden) van de 1e twee jaar van verzuim van uw medewerker.

 

2. All-in arbocontract bij arbodienstverlener Richting

Techniek Nederland Verzekeringen heeft een exclusief collectief contract gesloten met de arbodienstverlener Richting. Voor slechts € 30,- per medewerker per jaar heeft u een all-in arbodienstverleningspakket.

 

3. Rechtsbijstand

Bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker door schuld van derden, helpt Richting u de ontstane schade te verhalen op de wettelijk aansprakelijke partij. Verhaalsrechtsbijstand die zij uitvoeren voor u. Deze actie wordt direct bij de ziekmelding aangegeven.

 

Opzegservice

Heeft u een verzuimpolis bij een andere verzekeraar of arbodienstverlener? Wij regelen samen met u graag de opzegging.

 

Direct een afspraak met uw eigen professional?

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen, bel dan met T 079 325 07 17 of maak een afspraak met een accountmanager van Techniek Nederland Verzekeringen.  Op www.technieknederland.nl/verzekeringen kunt u zien wie dit is voor uw postcodegebied.

Ziektewet Eigen Risico Drager

Tijdelijke medewerkers die als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken, komen in een ‘vangnet’ terecht. Dit houdt in dat UWV hen een ziektewetuitkering betaald, maar ook de verzuimbegeleiding verzorgd. U kunt per 1 juli en 1 januari van ieder kalenderjaar Eigen Risico Drager worden van de Ziektewet.

Wij regelen voor u de complete verzuimadministratie, maar ook de gehele verzuimbegeleiding wordt van u overgenomen. Deze dienstverlening is gekoppeld aan een speciale verzekering, waardoor u geen financieel risico loopt. De premie dekt namelijk alle kosten.