Branchegerelateerde Verzuimverzekering

In de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid moet de werkgever het loon doorbetalen voor zowel de medewerker met vast- als tijdelijk contract. Hij mag zich hiertegen verzekeren (met een verzuimverzekering) maar dat is niet verplicht.

Branche Verzuimverzekering

Deze verzekering betaalt uw loonkosten als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan krijgt u een vergoeding van de verzekeraar om het loon te kunnen blijven betalen. Volgens de CAO Klein Metaal betaalt u het eerste halfjaar minimaal 100% van het loon door. De anderhalf jaar daarna betaalt u minimaal 90% van het loon. En tijdens de eerste twee ziektejaren kijkt u samen met uw medewerker hoe hij zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. U volgt hierbij de Wet verbetering poortwachter. Hulp nodig? Neem contact op met vitaal@technieknederland.nl

 

Werkgeverslasten

Extra meeverzekeren: 20% Werkgeverslasten Dit zijn kosten die boven op het verzekerde loon komen. Werkgeverslasten bestaan uit: de vaste werkgeverspremies voor werknemersverzekeringen en de premie Zorgverzekeringswet. Extra werkgeverslasten zijn de overige werkgeverslasten, zoals de variabele werkgeverspremie voor de werknemersverzekeringen en het werkgeversdeel van de pensioenpremie.
(Hierdoor wordt de loonsom met 20% verhoogd).

 

Ziektewet Eigenrisico verzekering

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, betalen zelf de uitkering voor hun (ex-) medewerkers die bij arbeidsongeschiktheid (nog) recht hebben op een Ziektewetuitkering (dit betreft medewerkers die na het beëindigen van het tijdelijk contract arbeidsongeschikt uit dienst treden of binnen 28 dagen na uitdiensttreding door beëindiging van het tijdelijk contract alsnog arbeidsongeschikt zijn geworden). Dus ook als die medewerkers niet meer bij uw organisatie werken. Voor welke medewerkers geldt deze verzekering:

  • Arbeidsongeschikte medewerkers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals freelancers en thuiswerkers;
  • Medewerkers met een tijdelijk contract; - (oud-) medewerkers die binnen een maand na het einde van het  arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikt worden;
  • Medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens arbeidsongeschiktheid, zoals mensen met een  tijdelijk contract, oproepkrachten en uitzendkrachten.

 

All-in arbocontract bij branchegerelateerde arbodienstverlener

Voor slechts € 30,- per medewerker per jaar heeft u een all-in arbodienstverleningspakket.
Uw eigen branche casemanager en sectorgerelateerde bedrijfsarts gespecialiseerd op de Technische Installatiebranche. Techniek Nederland Verzekeringen en Techniek Nederland Vitaal doen veel op het gebied van preventie.

 

Kosteloze ondersteuning verhaalsrechtsbijstand | Letselschade door derden

Ongelukken kunnen gebeuren. Maar wanneer iemand anders schuld heeft aan de schade van uw medewerker heeft de medewerker wettelijk recht op een vergoeding. De geestelijke of lichamelijke schade die de medewerker oploopt door een ongeval heet letselschade. Kosteloos, ja! In Nederland is het zo geregeld dat wanneer de aansprakelijkheid van de andere partij erkend is het verhalen van de letselschade kosteloos is. Onze letselschade-specialisten zullen nooit kosten in rekening brengen zonder dit vooraf met u te bespreken. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om met een no cure, no pay constructie te werken. Soms kan er, ondanks de wettelijke regelingen, alsnog discussie ontstaan over de kosten bijvoorbeeld door onnodige vertraging. Om dit te voorkomen hebben onze letselschade-specialisten afspraken gemaakt met de meeste verzekeraars over de vergoeding. Dit draagt bij aan een vlotte afwikkeling van uw zaak.

 

Opzegservice

Heeft u een verzuimpolis bij een andere verzekeraar of arbodienstverlener? Wij regelen samen met u graag de opzegging. Zie hiernaast de formulieren.

 

 

Direct een afspraak met uw eigen professional?

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen, bel dan met T 088 543 27 17 of maak een afspraak met een accountmanager van Techniek Nederland Verzekeringen. Op deze pagina kunt u zien wie dit is voor uw postcodegebied.