Branchegerelateerde Verzuimverzekering

In de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid moet de werkgever het loon doorbetalen voor zowel de medewerker met vast- als tijdelijk contract. Hij mag zich hiertegen verzekeren (met een verzuimverzekering) maar dat is niet verplicht.

De eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid wordt bij flexwerkers verdeeld in twee stukken:

  • De periode dat hun contract nog doorloopt. In deze periode gelden de zelfde regels als bij vaste medewerkers: de werkgever moet het loon doorbetalen en mag zich daartegen verzekeren. Als werkgevers dat willen verzekeren nemen ze meestal de flex-medewerkers mee op hun verzuimverzekering voor vaste medewerkers.
  • De periode nadat hun contract afgelopen is terwijl de twee jaar nog niet om zijn. De medewerker is dan niet meer in dienst en krijgt een uitkering van UWV. Dat is de oude Ziektewet (ZW). Ze krijgen deze uitkering tot de eerste twee jaar voorbij zijn.

Deze verzekering bestaat uit drie onderdelen, met unieke aanvullende voordelen:

 

1. Branche Verzuimverzekering

Deze verzekering biedt dekking tegen financiële loonkosten conform cao-dekking (100% 1e halfjaar en 90% 18 maanden) van de 1e twee jaar van de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker.

 

2. All-in arbocontract bij branchegerelateerde arbodienstverlener

Techniek Nederland Verzekeringen heeft bij twee Branchegerelateerde arbodiensten een contract gesloten.  Voor slechts € 30,- per medewerker per jaar heeft u een all-in arbodienstverleningspakket.
Dit is bij:

3. Rechtsbijstand

Bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker door schuld van derden, helpen wij u de ontstane schade te verhalen op de wettelijk aansprakelijke partij. Verhaalsrechtsbijstand die zij uitvoeren voor u.
Deze actie moet direct bij de ziekmelding worden aangegeven.

 

Opzegservice

Heeft u een verzuimpolis bij een andere verzekeraar of arbodienstverlener? Wij regelen samen met u graag de opzegging. Zie hiernaast de formulieren.

 

Direct een afspraak met uw eigen professional?

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen, bel dan met T 079 325 07 17 of maak een afspraak met een accountmanager van Techniek Nederland Verzekeringen. Op deze pagina kunt u zien wie dit is voor uw postcodegebied.

 

Ziektewet Eigen Risico Drager

Tijdelijke medewerkers die als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken, komen in een ‘vangnet’ terecht. Dit houdt in dat UWV hen een ziektewetuitkering betaald, maar ook de verzuimbegeleiding verzorgd. U kunt per 1 juli en 1 januari van ieder kalenderjaar Eigen Risico Drager worden van de Ziektewet.

Wij regelen voor u de complete verzuimadministratie, maar ook de gehele verzuimbegeleiding wordt van u overgenomen. Deze dienstverlening is gekoppeld aan een speciale verzekering, waardoor u geen financieel risico loopt. De premie dekt namelijk alle kosten.