Conventionele verzuimverzekering

Het is erg vervelend als één van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt. Op de eerste plaats voor de medewerker zelf, maar ook voor u als werkgever. In de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid moet een werkgever aan zowel medewerkers met een vast als tijdelijk contract het loon doorbetalen. Een werkgever kan zich hiertegen verzekeren met een verzuimverzekering, maar dat is niet verplicht.

In de eerste twee jaar zijn werkgevers volgens de cao Metaal en Techniek zelfs verplicht het loon in de eerste 6 maanden voor 100 procent door te betalen en 90 procent in de volgende 18 maanden. Met onze conventionele verzuimverzekering ontvangt u in ieder geval een vergoeding van de verzekeraar om de loonkosten van de medewerker door te betalen. Maar daarnaast krijgt u ook veel andere ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld re-integratie, hulp bij wachttijdbemiddeling en actieve advisering en begeleiding op maat.

 

>> Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de accountmanager bij u in de regio

 

Arbodienstverleningspakket

Als aanvulling op deze verzuimverzekering kunt u voor slechts € 30,- per medewerker per jaar bij ons een uitgebreid arbodienstverleningspakket afsluiten. Wij werken hiervoor samen met Richting en NLG Arbo. Samen met deze partijen en onze eigen dienstverlening werken wij aan het duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers en werkgevers in de installatiebranche en technische detailhandel. Bij beide partijen heeft u één vast aanspreekpunt (casemanager) en de bedrijfsarts is bekend met de werkzaamheden die spelen in de branche.

 

Extra meeverzekeren 20% werkgeverslasten

Werkgeverslasten zijn kosten die bovenop het verzekerde loon komen en bestaan uit vaste werkgeverspremies voor de werknemersverzekeringen en de premie Zorgverzekeringswet. Extra werkgeverslasten zijn onder andere de variabele werkgeverspremie voor de werknemersverzekeringen en het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Hierdoor wordt de loonsom met 20% verhoogd.

 

Ziektewet Eigenrisicodrager

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Zij betalen dan minder premie voor de werknemersverzekeringen, maar wanneer een (ex-)medewerker ziek of arbeidsongeschikt wordt, betaalt niet UWV de uitkering maar de werkgever zelf. Zelfs aan medewerkers die na het beëindigen van het tijdelijk contract arbeidsongeschikt uit dienst treden of binnen 28 dagen na uitdiensttreding door beëindiging van het tijdelijk contract alsnog arbeidsongeschikt zijn geworden. Voor welke medewerkers geldt deze verzekering?

  • Arbeidsongeschikte medewerkers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals freelancers en thuiswerkers.
  • Medewerkers met een tijdelijk contract, (oud-)medewerkers die binnen een maand na het einde van de arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikt zijn geworden.
  • Medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens arbeidsongeschiktheid, zoals mensen met een tijdelijk contract, oproepkrachten en uitzendkrachten.

 

Kosteloze ondersteuning verhaalsrechtsbijstand | Letselschade door derden

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar wanneer iemand anders schuld heeft aan de schade van uw medewerker heeft de medewerker wettelijk recht op een vergoeding. De geestelijke of lichamelijke schade die de medewerker oploopt door een ongeval heet letselschade. Kosteloos, ja! In Nederland is het zo geregeld dat wanneer de aansprakelijkheid van de andere partij erkend is, het verhalen van de letselschade kosteloos is. Onze letselschade-specialisten zullen nooit kosten in rekening brengen zonder dit vooraf met u te bespreken. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om met een no cure, no pay constructie te werken. Soms kan er, ondanks de wettelijke regelingen, alsnog discussie ontstaan over de kosten bijvoorbeeld door onnodige vertraging. Om dit te voorkomen hebben onze letselschade-specialisten afspraken gemaakt met de meeste verzekeraars over de vergoeding. Dit draagt bij aan een vlotte afwikkeling van uw zaak.

 

Twee branchegerelateerde verzuimverzekeringen

Naast deze conventionele verzuimverzekering hebben we ook de MKB-ontzorgverzekering. Hieronder ziet u op hoofdlijnen waar de overeenkomsten en verschillen liggen.
 

 

Conventionele verzuimverzekering

MKB-ontzorgverzekering

Premiepercentrage o.b.v. SV-loonsom verzuimverzekering

Kosten arbodienstverlener per medewerker, per jaar Uitgebreid contract € 30,- All-in contract € 70,-
Hulp bij re-integratie

Vergoeding extra kosten bij
re-integratie

X

Overname sanctie UWV = poortwachterproof

X

Keurmerk

X