Branchegerelateerde Verzuimverzekering

Als werkgever moet u de eerste twee jaar het loon bij arbeidsongeschiktheid doorbetalen voor zowel medewerkers met een vast als tijdelijk contract. U kunt zich hiertegen verzekeren (verzuimverzekering), maar dat is niet verplicht.

Wat maakt onze branchegerelateerde verzuimverzekering aantrekkelijk? De verzekering bestaat uit drie onderdelen:

 

1. Hoge dekking

Deze verzekering biedt dekking tegen financiële loonkosten conform cao-dekking (100% 1e halfjaar en 90% 18 maanden) van de 1e twee jaar van de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker.

 

2. All-in arbocontract bij branchegerelateerde arbodienstverlener

Techniek Nederland Verzekeringen heeft bij twee branchegerelateerde arbodiensten een contract gesloten. Voor slechts € 30,- per medewerker per jaar heeft u al een all-in arbodienstverleningspakket.
Kijk voor meer informatie hiervoor op:

 

3. Rechtsbijstand

Bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker door schuld van derden, helpen wij u de ontstane schade te verhalen op de wettelijk aansprakelijke partij. Verhaalsrechtsbijstand die zij uitvoeren voor u.
Deze actie moet direct bij de ziekmelding worden aangegeven.

 

Opzegservice

Heeft u een verzuimpolis bij een andere verzekeraar of arbodienstverlener? Wij regelen samen met u graag de opzegging. Hiervoor dient u  de formulieren hiernaast te gebruiken.

 

Meer informatie?

Bel dan met T 088 5432 717 of maak een afspraak met een accountmanager van Techniek Nederland Verzekeringen. Op deze pagina kunt u zien wie dit is voor uw postcodegebied.

 


 

Ziektewet Eigen Risico Drager

Tijdelijke medewerkers die als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken, komen in een ‘vangnet’ terecht. Dit houdt in dat UWV hen een ziektewetuitkering betaald, maar ook de verzuimbegeleiding verzorgd. U kunt per 1 juli en 1 januari van ieder kalenderjaar Eigen Risico Drager worden van de Ziektewet.

Wij regelen voor u de complete verzuimadministratie, maar ook de gehele verzuimbegeleiding wordt van u overgenomen. Deze dienstverlening is gekoppeld aan een speciale verzekering, waardoor u geen financieel risico loopt. De premie dekt namelijk alle kosten.

 

Hoe zit het bij flexwerkers?

De eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid wordt bij flexwerkers verdeeld in twee gedeelten:

  1. De periode dat hun contract nog doorloopt. In deze periode gelden dezelfde regels als bij vaste medewerkers: de werkgever moet het loon doorbetalen en mag zich daartegen verzekeren. Als u dit wilt verzekeren, kunt de flex-medewerkers meenemen op de verzuimverzekering voor vaste medewerkers
  2. De periode nadat het contract is afgelopen, terwijl de twee jaar nog niet om zijn. De medewerker is dan niet meer in dienst en krijgt een uitkering van UWV. Dat is de oude Ziektewet (ZW). Ze krijgen deze uitkering tot de eerste twee jaar voorbij zijn.