Stichting Pro-fonds

Deze stichting wil de duurzame inzetbaarheid bevorderen van werkgevers, medewerkers en zzp’ers in de installatiebranche en de technische detailhandel. Dit doet zij door werkgevers te ondersteunen bij het bevorderen van vitaliteit, productiviteit, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Maar ook door het uitvoeren van onderzoek.

Preventie

Pro-Fonds richt zich volledig op preventie. De stichting adviseert niet alleen maar biedt ook preventieve beschermingsmiddelen aan die het werk minder zwaar maken.

De stichting is opgericht voor:

  • meer aandacht voor de branche afgestemde preventiemaatregelen;
  • meer aandacht voor de branche afgestemde producten.

Arbeidsgerelateerde zorg in een innovatieve vorm

Techniek Nederland Verzekeringen  zorginnovatie, Stichting Pro-Fonds kansen bieden om (de gevolgen van) langdurige uitval voor de medewerker voorkomen, waar zowel medewerker als werkgever baat bij hebben.

 

De hoge persoonlijke en maatschappelijke kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid nemen af. Zo hopen wij dat iedereen in de branche langer vitaal en gezond kan doorwerken en vitaal met pensioen gaat. Hierdoor komen mensen minder snel in een sociaal isolement en worden ze minder snel geconfronteerd met een lager inkomen en hoge medische kosten. Het is de bedoeling dat het verzuimpercentage in de installatiebranche en technische detailhandel dankzij dit initiatief daalt.

 

Relatering bij middelen en vergoedingen

De middelen en vergoedingen die zijn neergezet in het Pro-Fonds hebben de volgende relateringen:

  • beroepgerelateerde aandoeningen;
  • sector gerelateerde aandoeningen;
  • leefstijl gerelateerde aandoeningen.

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?