Dienstverleningsdocumenten

De bedrijfstak verzekeringen hecht grote waarde aan goede voorlichting. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn gedragsregels vastgelegd die een intermediair in zijn omgang met de klant in acht moet nemen. Deze wet verlangt ook dat de consument, voorafgaand aan het totstandkomen van een overeenkomst, inzicht krijgt in de aard van de dienstverlening die wij u bieden.

Daarom hebben wij dienstenwijzers opgesteld. Hierin geeft Techniek Nederland Verzekeringen een toelichting op de dienstverlening, die voldoet aan de regels zoals vastgelegd in de Wft. U vindt informatie over wie wij zijn, de diensten die wij u (kunnen) verlenen en wat u van ons kunt verwachten.
 

Informatiedocumenten

Op 01-10-2018 is de Europese Insurance Distribution Directive (IDD) van kracht geworden. Dit is Europese wetgeving die gaat over de wijze waarop verzekeringen worden verkocht. Onderdeel daarvan is dat adviseurs, bemiddelaars (zoals Techniek Nederland Verzekeringen) en directe aanbieders een informatiedocument moeten verstrekken aan de klant, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.


Zo’n informatiedocument heet een Insurance Product Information Document (IPID). De wetgeving spreekt van een 'gestandaardiseerd informatiedocument over verzekeringsproducten'. Het vervangt de huidige verzekeringskaart.

 

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?