Stichting Pro-Fonds zet zich in om duurzame inzetbaarheid te bevorderen bij ondernemers, werkgevers, medewerkers in de technieksector en technische detailhandel. Dit doet zij door te investeren in sectoraal gericht onderzoek. De uitkomsten hiervan worden geanalyseerd en omgebogen naar sectorale producten en dienstverlening. Hiermee biedt zij hulp aan bedrijven die duurzame inzetbaarheid willen bevorderen.

Stichting Pro-fonds is in 2018 opgericht door Techniek Nederland Verzekeringen met als doel een bijdrage te leveren aan het duurzaam inzetbaar houden van ondernemers, werkgevers, en medewerkers in de technieksector en technische detailhandel.

Uit onderzoek dat zij samen met TNO heeft gedaan, is gebleken dat door in te zetten op duurzame inzetbaarheid de hoge persoonlijke en maatschappelijke kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid afnemen. Met de dienstverlening en producten op dit gebied bieden zij hulp om (de gevolgen van) langdurige uitval te voorkomen, waar zowel de ondernemer, werkgever als medewerker baat bij heeft. Want iedereen verdient het om vitaal en gezond te kunnen werken en uiteindelijk vitaal met pensioen te kunnen gaan.

Preventie

Pro-Fonds richt zich volledig op preventie. De stichting adviseert niet alleen, maar biedt ook preventieve beschermingsmiddelen aan die het werk in de branches minder zwaar kunnen maken. De stichting is mede opgericht om:

  • meer aandacht te vragen voor de op de branche afgestemde preventiemaatregelen;
  • meer aandacht te vragen voor de op de branche afgestemde producten.

Middelen en vergoedingen

De middelen en vergoedingen die zijn neergezet in het Pro-Fonds hebben de volgende relateringen:

  • beroeps gerelateerde aandoeningen;
  • sector gerelateerde aandoeningen;
  • leefstijl gerelateerde aandoeningen.

Wilt u werk maken van duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Naar website van Pro-Fonds