Duurzame inzetbaarheid 'de mens centraal'

Duurzame inzetbaarheid, je hoort en leest er steeds vaker over. Maar wat is dit nu precies? Bij duurzame inzetbaarheid draait het om de ‘menselijke maat’ in werk en organisatie. Ofwel: de mens centraal stellen.

Techniek Nederland Verzekeringen voert de regie op de gehele keten van arbeidsgerelateerde zorg in de branche: preventie, verzuimreductie en re-integratie. Onze verzekeringen en dienstverlening zijn branchegericht ingekocht en specifiek gericht op het verbeteren van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van mensen in de installatiebranche en technische detailhandel.

Ketenaanpak-UNETO-VNI

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Wij kunnen u helpen bij (het uitvoeren van) uw RI&E! 

Werkgevers zijn verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren en daaruit een plan van aanpak op te stellen. Hiermee worden de arbeidsrisico’s binnen uw onderneming in kaart gebracht en wordt vastgesteld hoe, wanneer en door wie de risico’s worden beperkt of opgeheven. De RI&E moet altijd actueel zijn en zorgt ervoor dat werkgever en medewerker continu nadenken over veilig werken en het voorkomen van risico’s op de werkvloer.
+ Lees meer

 

Branche Preventief Vitaliteits Onderzoek (PVO)

De werkgevers zijn volgens de VCA verplicht hun medewerkers éénmaal per drie jaar een Preventief ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. Een PAGO is uitsluitend gericht op het in kaart brengen van werkgerelateerde risico’s. Door de PAGO uit te breiden met leefstijl en conditie ontstaat een Preventief Medisch Onderzoek (PMO).


Samen met Richting hebben wij een branchespecifieke PMO ontwikkeld toegespitst op de belangrijke aandachtsgebieden in de branche. Door hier een vitalteitscoach als optioneel onderdeel aan te koppelen, krijgen medewerkers inzicht in de ontwikkeling van hun gezondheid en vitaliteit en worden potentiele risico’s blootgelegd. Vandaar de naam Preventief Vitaliteits Onderzoek.

 

De werkgevers krijgen op groepsniveau inzicht in de gezondheid(risico’s) van hun medewerkers. Dit stelt de werkgevers in staat om passende maatregelen te treffen in samenwerking met Techniek Nederland Verzekeringen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid.

 

Gezond en veilig werken voor de werkenden

De werkzaamheden binnen de installatiebranche en de technische detailhandel zijn veelal vergelijkbaar. Dit geldt ook voor de gezondheids- en verzuimrisico’s die mensen lopen. Er zijn afspraken gemaakt over gezond en veilig werken in de branche. Door het aanbod van producten en diensten enerzijds aan te laten sluiten bij de verzuim- en gezondheidsrisico’s en anderzijds rekening houdend met bestaande en gewenst maatregelen hebben wij een passend pakket gemaakt.

 

Voorbeelden hiervan zijn de inzet van Richting voor arbodienstverlening op basis van een gereduceerd tarief via:

Oorzaak nummer één van langdurig verzuim in onze branche is psychische klachten. Met name de klachten overspannenheid en burn-out. Samen met u sporen wij medewerkers op met een verhoogd risico om langdurig verzuim te voorkomen. Via Techniek Nederland Verzekeringen kunt u een vergoeding aanvragen tot 50% van de totale kosten voor psychologische zorg tot maximaal € 500,- per medewerker per kalenderjaar. Neemt u voor meer informatie over mentale begeleiding gericht op werkgeschiktheid of terugkeer naar werk gerust contact met ons op.

 

Techniek Nederland Verzekeringen: het kenniscentrum voor u en voor onze branche!
Door samen preventief de risico’s in kaart te brengen kunnen de verzuimkosten laag blijven waardoor het rendement van de bedrijven in onze branche omhoog gaat.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ondernemers inclusief Preventiespreekuur

Voor de ondernemer heeft Techniek Nederland een arbeidsongeschiktheidsverzekering met extra preventieve dienstverlening. Hierdoor kunnen wij kortingen verlenen op de premies voor deze verzekeringen. Voor Ondernemers Zonder Personeel houden wij onder andere preventieve spreekuren met een gespecialiseerde bedrijfsarts. + Lees meer

Zorg- en inkomensverzekeringen

Techniek Nederland Verzekeringen vindt uw gezondheid belangrijk. Daarom hebben wij afspraken gemaakt met Zilveren Kruis voor ondernemers en medewerkers in onze branche. We bieden niet alleen kortingen op de zorgverzekeringen maar gaan verder dan dit. Ondernemers en medewerkers ontvangen gratis extra vergoedingen bij aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld:

  • Vergoedingen van kosten voor een mantelzorgmakelaar. Deze zorgt voor tijdelijke professionele ondersteuning van de mantelzorger door het overnemen van allerlei regelzaken
  • Extra uren inzet van diëtist bij behandeling van een diëtist
  • 3 extra behandelingen van de fysiotherapeut

 

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact op met Techniek Nederland Verzekeringen. Wij staan voor u klaar!

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?

Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl

Een innovatietraject waar in de praktijk nieuwe vormen van samenwerking en uitvoering worden ontwikkeld. + Lees meer