In 2021 zijn ruim 6.000 Nederlandse bedrijven slachtoffer geworden van ransomware, rapporteert het CBS. Hun gegevens werden gegijzeld door hackers. Gemiddeld betaalde 11% van de bedrijven met 2 of meer medewerkers losgeld.

Zeker voor kleinere bedrijven gaat het om forse bedragen, iets wat extra pijn doet als de gegevens vervolgens niet worden vrijgegeven. Bedrijven moeten bovendien extra kosten maken na een ransomwareaanval, bijvoorbeeld omdat ict-systemen vervangen moeten worden of omdat specialisten ingehuurd moeten worden. U bent bovendien aansprakelijk voor de aan derden ontstane schade. Schade als gevolg van een cyberincident is vaak niet gedekt onder een normale computerverzekering. Het is echter wel verzekerbaar met de Cyberverzekering van Techniek Nederland Verzekeringen.

Digitale dreiging is groot

En ransomware is niet de enige bedreiging. De digitale dreiging voor Nederland is groot en verandert voortdurend, bijvoorbeeld door AI. Bovendien worden ook in de installatiebranche en technische detailhandel steeds meer digitale middelen ingezet. En handige zaken als e-mail, online samenwerken en het opslaan van uw gegevens in de cloud zijn kwetsbaar. Bedrijven lopen daardoor steeds meer risico slachtoffer te worden van cyberincidenten. Met alle ellende van dien.

24/7 hulp

Onze Cyberverzekering is een zakelijke verzekering die u verzekert tegen de gevolgen van bijvoorbeeld hacks, systeeminbraak, verlies van data, gegevensdiefstal en cyberaanvallen. Daarnaast wordt u met raad en daad bijgestaan door een team van IT’ers en advocaten met verstand van cybersecurity.