Het leggen en plaatsen levert hoe dan ook iets op, maar het ernaast afsluiten van een goede verzekering ook; een afgedekt risico. En dat kan via de bedrijfsaansprakelijkheids-, transport/montage- en brandverzekering van Techniek Nederland Verzekeringen.

Naast alle voordelen is er helaas ook een andere kant. In de afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat schades (lees branden) ontstaan waarbij zonnepanelen zijn betrokken. De oorzaken hiervan kunnen gaan om een slecht product, een foute montage of aansluiting en soms is de oorzaak niet eens meer te achterhalen wanneer het gehele pand is afgebrand. Dit heeft verzekeraars veel geld gekost en de gevolgen hiervan zijn inmiddels voelbaar in de aangescherpte voorwaarden en premie.

Waar moet u vooral opletten?

Plaatsing panelen op eigen pand

Sinds 1 januari 2021 is in vrijwel alle (bedrijfs-)brandverzekeringen een clausule opgenomen als het gaat om het plaatsen van zonnepanelen boven 5 kVa. De clausule is door verzekeraars gezamenlijk opgesteld, zodat vrijwel iedereen dezelfde clausule hanteert. In de clausule staat vermeld aan welke eisen de dakconstructie en de installatie moeten voldoen. Als daar niet aan voldaan wordt, dan geldt bij brand een hoger eigen risico dat kan oplopen tot € 25.000 of meer. Wij adviseren onze klanten dan ook om vooraf contact op te
nemen met hun assurantieadviseur als zij van plan zijn zonnepanelen op het eigen pand te gaan (laten) plaatsen. Het is namenlijk belangrijk om - mocht er iets gebeuren - vooraf te weten wat uw huidige polis aan eisen voorschrijft voordat een volledige dekking is gegarandeerd.

Plaatsing panelen bij klanten

Wanneer u bij een klant panelen levert en plaatst, is het van belang om uw klant er (schriftelijk) op te wijzen dat het verstandig is dat hij vooraf belt met zijn verzekeraar om de specifieke eisen in de voorwaarden voor volledige dekking te bespreken. Doet u dit niet en uw klant krijgt na een brand onvoldoende uitgekeerd van zijn verzekeraar dan kan uw klant u dat kwalijk nemen. U bent immers zijn adviseur. Daarnaast kunt u ook aansprakelijk worden gesteld indien aangetoond kan worden dat de brand veroorzaakt is door ondeugdelijke aanleg of materialen.

Transport/montageverzekering

Net als voor andere installatiewerkzaamheden is een goede transport/montageverzekering van belang.

Let op!
Zorg ervoor dat u een erkenning heeft voor het plaatsen van zonnepanelen, gebruik de juiste en kwalitatief goede materialen en leg deze conform de voorschriften aan. Dit kan veel problemen voorkomen. Verzekeraars verwachten steeds vaker dat er bij het leggen en plaatsen van zonnepanelen boven de 5 kVA volgens de erkenningsregeling Zonnestroominstallaties van InstallQ wordt gehandeld. Hiermee krijgen de verzekeraars de garantie dat er volgens strenge kwaliteits- en vakbekwaamheidseisen wordt gewerkt.