Een evenwichtsoefening in de energietransitie tussen de technieksector en verzekeraars

Er wordt mij weleens de vraag gesteld ‘Hans, jij als directeur van Techniek Nederland Verzekeringen, wat zijn de trends waar jullie nou extra goed op letten in deze tijd?’. Tot mijn grote verbazing geef ik al een tijdje hetzelfde antwoord eigenlijk: de energietransitie. Dat is niet omdat er verder weinig gebeurt in de verzekeringsbranche. Het is nu gewoon eenmaal zo dat in de energietransitie nieuwe ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen en daardoor gaat niet alles meteen goed. En wanneer zaken niet goed gaan, komt risicomanagement om de hoek kijken.

8% meer woningbranden

Zo kon je de afgelopen zomer in bijvoorbeeld een Risk & Business artikel al lezen dat er dit jaar ruim 8% meer woningbranden waren dan over dezelfde periode vorig jaar. In hetzelfde artikel wordt vooruitgelopen op de analyse betreffende de oorzaken en trendlijn. Daarin werd namelijk gesuggereerd dat de woningbranden waarschijnlijk een gevolg zijn van de energietransitie in de vorm een toegenomen interesse in elektrische apparaten in onze woningen, zoals warmtepompen, omvormers en elektrische fietsen. Vooral ook om de gestegen energiekosten op termijn beheersbaar te maken. Met alle nieuwe risico’s van dien.

Dit zijn geluiden die voor de verzekeringswereld erg interessant zijn. Éen van die ‘apparaten’ waar de verzekeringswereld sterk op reageert is de zonnepaneel. Verzekeraars stellen zich enerzijds risicomijdend op door bijvoorbeeld een zonnepanelenclausule op vooralsnog zakelijke brandverzekeringen te zetten en de premie voor aansprakelijkheid sterk te verhogen voor installateurs die zonnepanelen plaatsen. Anderzijds wordt ook meegedacht zoals glasdeeltjes van zonnepanelen na een brand als milieuschade te zien op een Milieu Schade Verzekering (MSV) waardoor dekking ontstaat voor de opruimingskosten.

Risico's beheersbaar houden

Verzekeraars zijn commerciële bedrijven met aandeelhouders die winst moeten maken om voort te bestaan. Risico’s die dat voortbestaan in gevaar brengen (door een te hoge schadelast) zullen uitgesloten of anderszins beperkt worden. Daarom vind ik het vooral belangrijk dat de technieksector de risico’s beheersbaar houdt, maar tegelijkertijd is het ook evident dat de verzekeringsbranche meedenkt om de noodzaak van de energietransitie niet onnodig te remmen; zeker verzekeraars die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Die evenwichtsoefening is eigenlijk dé trend waar we samen een optimale invulling aan moeten geven de komende jaren.

Hoe kijk jij tegen deze evenwichtsoefening aan en wat zouden interessante concepten kunnen zijn vanuit het perspectief van de technieksector en de verzekeringsbranche?