Branche zorgverzekering 2020

TN-Verzekeringen---Showcase

‘Gezond ondernemen begint met een branchegerelateerd collectief zorgcontract. De Techniek Nederland Zorgverzekering, met uitgebreide dekkingen tegen interessant tarief, is hiervoor bij uitstek geschikt. Een collectief zorgcontract kost u als werkgever niets en is een goede aanvulling op uw secundaire arbeidsvoorwaarden.’

⇒ Bereken direct uw premie en zie uw voordeel!

 

Zomaar een greep uit de voordelen voor u als werkgever:

Uw medewerkers, uw kapitaal

Als werkgever wilt u er alles aan doen om arbeidsonge­schiktheid te voorkomen, omdat de gevolgen – met name financieel – groot zijn. Mocht één van uw medewerkers onverhoopt toch ar­beidsongeschikt raken, zorgen wij met verschillende dienst­verleners voor een zo adequaat mogelijke re-integratie en snel herstel.
Zo zijn er uiteraard ook voordelen voor uw medewerkers in deze zorgverzekering zoals:

Als u vragen heeft of als wij u kunnen helpen in de ondersteuning van communicatie richting uw medewerkers stuur dan een e-mail naar vitaal@technieknederland.nl.

Zoeken

Zorgverzekering 2020