Verzuimverzekering

Arbeidsongeschikte medewerkers kunnen behoorlijk wat geld kosten. Daarnaast heeft u de wettelijke verplichting om de medewerkers terug te brengen naar het arbeidsproces. Met de Techniek Nederland Inkomensverzekering bieden wij alle hulp om u van dienst te zijn.

De uitgebreide verzuimverzekering van Techniek Nederland Verzekeringen bestaat uit drie onderdelen, met vele en unieke voordelen: 

 

1. Branche Verzuimverzekering

Deze verzekering biedt dekking tegen financiële loonkosten van de 1e twee jaar van verzuim van uw medewerker.

 

2. Ziektewet Eigenrisicodrager

Tijdelijke medewerkers die als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken komen in een zogenaamde vangnet terecht. Dit houdt in dat UWV een ziektewetuitkering betaald.  Ook de verzuimbegeleiding wordt door UWV verzorgd. U kunt eigen risicodrager worden van de Ziektewet ( per 1 juli en 1 januari van ieder jaar).
Wij regelen voor u de complete verzuim administratie en de gehele verzuimbegeleiding wordt van u overgenomen. Deze dienstverlening is gekoppeld aan een speciale verzekering waardoor u geen financieel risico loopt. De premie dekt alle kosten.

 

3. All-in contract bij arbodienstverlener Richting

Voor slechts € 30,- per medewerker per jaar heeft u een all-in arbodienstverleningspakket: Techniek Nederland Verzekeringen heeft een exclusief collectief contract gesloten met de dienstverlener Richting. 

 

4. Rechtsbijstand

Bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers door schuld van derden, kan Richting de ontstane schade verhalen op de wettelijk aansprakelijke partij. Verhaalsrechtsbijstand die zij uitvoeren voor u. Deze actie wordt direct bij de ziekmelding aangegeven.

 

5. Opzegservice

Heeft u een verzuimpolis bij een andere verzekeraar of arbodienstverlener? Geeft u dit aan! Wij regelen samen met u graag de opzegging.

 

6. Direct een afspraak met uw eigen accountmanager?

Wilt u een afspraak met uw eigen accountmanager of heeft u vragen belt u dan T 088 5432 717 of stuurt u een e-mail naar verzekeringen@technieknederland.nl.