Ziek- en herstelmelding medewerker

Techniek Nederland Verzekeringen is uw aanspreekpunt voor uw verzuimverzekeringen.

Heeft u een arbocontract bij Richting of NLG Arbo? Deze ziekmeldingen worden automatisch doorgegeven aan Richting, NLG Arbo (arbodienstverleners) en Zilveren Kruis (verzekeraar). Hierdoor lopen de schade-uitkeringen en de re-integratiebegeleiding synchroon.

 

Arbodienstverlener Richting:

Arbodienstverlener NLG Arbo:

> Gebruik dit formulier

> Gebruik dit formulier

 

Heeft u een contract bij een andere arbodienstverlener? U moet dan zelf nog de ziek- of herstelmelding doorgeven aan uw arbodienstverlener voor de re-integratiebegeleiding.

Andere dienstverlener?

> Gebruik dit formulier

 

 


Praktische informatie

 

Uw factuur

Aan het einde van de maand december ontvangt u de eerste factuur vanuit Drechtsteden Zekerheid. Deze factuur heeft betrekking op de eerste premieperiode van het daarop volgende jaar.

 

U maakt de premie over naar het bankrekeningnummer van Drechtsteden Zekerheid. Het bankrekeningnummer staat vermeld op de factuur die u ontvangt.

 

Drechtsteden Zekerheid factureert op basis van een voorschot. Dit betekent dat op basis van de loonsom van het voorgaande jaar. Zij berekenen een voorlopige loonsom voor het komende jaar (2020).

 

Gemak

De voorlopige loonsom wijzigt gedurende het jaar niet en wordt ook niet aangepast. Medewerkers die gedurende het jaar bij u in dienst komen zijn automatisch meeverzekerd op de polis. Hierdoor hoeft u geen in- en uitdienstmeldingen ons door te geven.

 

U betaalt hierdoor periodiek een vast bedrag aan premie. Aan het einde van het jaar vindt er een na-verrekening plaats op basis van uw verzamelloonstaat. Hierdoor kan het zijn dat u premie moet bijbetalen, of dat u premie terug krijgt.

 

Uw polisblad

Bij het afsluiten van de verzekering ontvangt u een nieuw polisblad. Verder ontvangt u geen nieuwe polisbladen meer van ons behalve als er mutaties hebben plaatsgevonden.

De dekking en de hoogte van de premie blijven ongewijzigd (tenzij anders aan u wordt gecommuniceerd).

 

Preventie is pure winst

 

Voor nieuwe en lopende schadeclaims is Drechtsteden Zekerheid uw aanspreekpunt. Wij hebben contact met de verzekeraar en arbodienstverleners om te bespreken of wij voor u als werkgever nog vergoedingen en subsidies kunnen regelen in het kader van re-integratie en interventies. Uiteraard in het kader van de wetgeving zal dit op bedrijfsniveau plaatsvinden en niet op medewerkersniveau.

 

Arbeidsdeskundig onderzoek en tweede spoortrajecten
Mocht u onder de cao van Metaal en Techniek vallen zijn er vanuit de branche verschillende vergoedingen mogelijk. Informeer gerust bij ons.

 

Privacy
Drechtsteden Zekerheid is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Bij het aangaan van de verzekering of financiële dienst hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw bedrijfsnaam, naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Wilt u meer weten wat er wordt verwerkt, kijkt u dan op www.drechtstedenzekerheid.nl/privacy-statement

 

Drechtsteden Zekerheid B.V.
Acceptatie Techniek Nederland Verzekeringen
Postbus 1001
3350 CA Papendrecht

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?