Ziek- en herstelmelding medewerker

Techniek Nederland Verzekeringen is vanaf 1 januari 2019 uw aanspreekpunt voor uw verzuimverzekering. De communicatie loopt niet meer via MN/ MN Verzekeringen online. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop u uw ziek- en herstelmeldingen doorgeeft.

Arbocontract bij Richting B.V.? De ziekmelding wordt automatisch doorgegeven aan Richting B.V.en Zilveren Kruis.       

>> Vul het formulier in

 

Heeft u een contract bij een andere arbodienst? De melding gaat dan alleen naar Zilveren Kruis. U moet zelf de ziek- of herstelmelding doorgeven aan uw arbodienstverlener!

 

>> Vul het formulier in

 


Hieronder leest u meer over de wijzingen per 1-1-2019

 

Uw factuur

Aan het einde van de maand december 2018 ontvangt u de eerste factuur vanuit Drechtsteden Zekerheid. Deze factuur heeft betrekking op de eerste premieperiode van het jaar 2019.

 

U maakt de premie over naar het bankrekeningnummer van Drechtsteden Zekerheid. Het bankrekeningnummer staat vermeld op de factuur die u ontvangt. Houdt u er rekening mee dat dit bankrekeningnummer afwijkt.

 

Drechtsteden Zekerheid factureert op basis van een voorschot. Dit betekent dat op basis van de verzamelloonstaat van het voorgaande jaar (2018) een voorlopige loonsom wordt bepaald voor het komende jaar (2019). De voorlopige loonsom wijzigt gedurende het jaar niet. Medewerkers die gedurende het jaar bij u in dienst komen zijn automatisch meeverzekerd op de polis. Hierdoor hoeft u geen in- en uitdienstmeldingen door te geven aan Drechtsteden Zekerheid.

 

U betaalt hierdoor periodiek een vast bedrag aan premie. Aan het einde van het jaar vindt er een naverrekening plaats op basis van uw verzamelloonstaat. Hierdoor kan het zijn dat u premie moet bijbetalen, of dat u premie terug krijgt.

 

Het incasseren van de premie

Betaalt u de premie middels een maandelijks automatisch incasso? Dan heeft u in het verleden hiertoe een machtiging verstrekt aan MN Services. Met het beëindigen van de administratie door MN Services eindigt ook deze machtiging.

 

Wanneer u de premie vanaf 1 januari 2019 middels een maandelijks automatisch incasso wilt (blijven) betalen, dan vragen wij u om een e-mail te sturen aan Drechtsteden Zekerheid vóór 1 maart 2019. Betaalt u de premie momenteel middels een maandelijks automatisch incasso en ontvangt Drechtsteden Zekerheid voor 1 maart 2019 geen bericht van u? Dan zal de polis automatisch op kwartaalbasis prolongeren vanaf het tweede kwartaal van 2019. Tot die tijd ontvangt u een factuur op maandbasis. U zult deze factuur maandelijks moeten overmaken naar het bankrekeningnummer van Drechtsteden Zekerheid

 

Uw polisblad

Uw polis wordt beëindigd in de administratie van MN Services. Dit gebeurt per 1 januari 2019. Hiervan ontvangt u van MN Services een royementsaanhangsel.

Per 1 januari 2019 vangt uw nieuwe polis aan in de administratie van Drechtsteden Zekerheid met als risicodrager Zilveren Kruis. Hierdoor ontstaat geen onverzekerde periode. U ontvangt een nieuw polisblad. Dit polisblad ziet er optisch anders uit dan u gewend bent. De dekking en de hoogte van de premie blijven ongewijzigd (tenzij eerder anders gecommuniceerd aan u).

 

Lopende schadeclaims

De lopende schadeclaims blijven bij uw huidige verzekeraar en geadministreerd door MN Services. U houdt over uw huidige schadeclaims dus contact met MN Services.

 


Nieuwe schadeclaims


Voor nieuwe schadeclaims betekent dat vanaf 1 januari 2019 Drechtsteden Zekerheid uw aanspreekpunt wordt. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop u ziek- en hersteldmeldingen doorgeeft. Via onze website kunt u de nieuwe meldingen doen of wijzigingen doorgeven van bestaande ziektegevallen

 

Privacy

Drechtsteden Zekerheid is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Bij het aangaan van de verzekering of financiële dienst hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw bedrijfsnaam, naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Wilt u meer weten wat er wordt verwerkt, kijkt u dan op www.drechtstedenzekerheid.nl/privacy-statement

Drechtsteden Zekerheid B.V.
Acceptatie Techniek Nederland Verzekeringen
Postbus 1001
3350 CA Papendrecht.

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?