Wet Werk en Inkomen bij Arbeidsvermogen (WIA)


WIA-verzekeringen

 

Verzekering

Voor wie?

Wat is verzekerd

     

WIA-

Werknemersverzekering  

Alle medewerkers in de installatiebranche

of detailhandel        

Maximale SV Loon

Bij arbeidsongeschiktheid 15-80%

     

WIA-

Excedentverzekering

Vrijwillige verzekering voor medewerkers

met inkomen tussen SV loon en €100.000

Tussen maximale SV loon en €100.000
  Voor deze medewerkers kunt u een verzekering bij ons afsluiten Bij arbeidsongeschiktheid 15-80%
     

WIA-Top

Excedentverzekering

Vrijwillige verzekering voor medewerkers

met een inkomen tussen €100.000 en €300.000

Tussen €100.000 en €300.000
  Voor deze medewerkers kunt u een verzekering bij ons afsluiten Bij arbeidsongeschiktheid 15-80%
     

WGA-Basis

verzekering

Werkgevers die eigen risicodrager zijn

 

WIA-uitkeringen

Welke uitkering krijgt de medewerker bij arbeidsongeschiktheid? Er zijn twee mogelijkheden:

  • WGA-uitkering
  • IVA-uitkering

 

WGA-uitkering
Als de medewerker langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is dan heeft hij misschien recht op een WIA uitkering vanuit UWV. De volgende situaties bepalen of je een uitkering vanuit UWV krijgt:

  • 35-80% arbeidsongeschikt: WGA-uitkering vanuit UWV
  • 80-100% niet duurzaam arbeidsongeschikt: WGA-uitkering, UWV gaat uit van tijdelijke arbeidsongeschiktheid

IVA-uitkering
Is van toepassing als er weinig kans is op herstel. We noemen dit ook wel duurzame arbeidsongeschiktheid. Met een IVA-uitkering is het inkomen minstens 75% van het WIA maandloon. Dit percentage wisselt niet en biedt u dus financiële zekerheid vanuit UWV.

 

WGA-eigen risico verzekering

Medewerkers zijn verplicht verzekerd voor de Wet Werk en Inkomen bij Arbeidsvermogen (WIA). Na twee jaar krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening voor de werkgever. U betaalt hiervoor WIA premie. Deze premie bestaat uit:

  1. een vaste premie;
  2. en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico.

U kunt het risico om 10 jaar WGA-uitkering aan uw (ex) medewerker te betalen ook herverzekeren. Deze gedifferentieerde premie kunnen wij voor u onderbrengen bij verschillende particuliere verzekeraars. Het voordeel hiervan is dat de re-integratie vanaf dag één voor u uit handen wordt genomen.

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?

Verzekeren bij NV schade

Een WIA-verzekering afsluiten op opzeggen?