Transport- en montageverzekering

Aansprakelijkheid en recht

Stel: bij de bouw van een installatie wordt schade veroorzaakt aan die installatie. Of nog erger, er wordt schade veroorzaakt aan eigendommen van uw opdrachtgever. Voor dit soort situaties is er de transport- en montageverzekering. Hiermee is de schade aan installaties die nog in aanbouw zijn gedekt.

Daarnaast is ook andere schade gedekt die samenhangt met werk in uitvoering. Denk aan schade aan zaken die ontstaat tijdens het transport van materialen naar het werk, gevolgschade door ontwerpfouten, diefstal van gereedschappen op de werklocatie en schade aan bestaande eigendommen.

Voordelen

 • De transport- en montageverzekering is een doorlopende verzekering. Deze verzekering geeft dekking op alle werken die u in uitvoering heeft genomen.
 • Elk werk is verzekerd voor het bedrag dat u maximaal bent overeengekomen met de opdrachtgever.
 • De montageverzekering is een zogenoemde rubrieksverzekering. Rubriek I wordt altijd verzekerd. Daarnaast kunt u een keuze maken uit de overige rubrieken, al naar gelang de risico’s die u loopt.
  • Rubriek I – Schade aan het werk zelf.
  • Rubriek II – Aansprakelijkheid ten opzichte van derden.
  • Rubriek III – Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
  • Rubriek IV – Hulpmaterieel (zoals steigers, ketens, loodsen en gereedschappen)
  • Rubriek V – Eigendommen van bouwdirectie en personeel.
  • Rubriek VI – Schade of diefstal tijdens transport.
  • Rubriek VII – Bedrijfsschade (alleen bij een aflopende montageverzekering die is afgesloten door de opdrachtgever).
 • Aan het begin van het verzekeringsjaar betaalt u een voorschotpremie. Aan de hand van de omzet wordt aan het eind van het jaar de definitieve premie vastgesteld. Deze verrekenen wij met de voorschotpremie.

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?