Collectieve ongevallenverzekering

Met de collectieve ongevallenverzekering verzekert u uw werknemers (of hun nabestaanden) van een uitkering als zij door een ongeval blijvend invalide worden of overlijden. Met deze verzekering biedt u uw medewerkers een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

Verzekeringen-zorg-beeld

Deze verzekering kent verschillende uitkeringen ingeval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitkering bij blijvende invaliditeit is afhankelijk van de aard van de invaliditeit. Uw werknemers kunnen kiezen uit twee dekkingen.

Pakket I

  • 1x het bruto jaarsalaris bij overlijden; maximaal 2x het bruto jaarsalaris bij blijvende invaliditeit.
  • Premie: 0,5 promille van de brutoloonsom per jaar.

Pakket II

  • 2x het bruto jaarsalaris bij overlijden; maximaal 4x het bruto jaarsalaris bij blijvende invaliditeit.
  • Premie: 1,0 promille van de brutoloonsom per jaar.

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kunt u bij ons worden meeverzekerd op de polis.
 
Voordelen

  • Zeer scherp tarief
  • 24-uursongevallendekking
  • Wereldwijde dekking
  • Eenmalige vergoeding bij overlijden of bij blijvende invaliditeit
  • Eenvoudige acceptatie zonder medische waarborgen


Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact met ons op of download één of meer van de volgende documenten:

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?