Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering

aansprakelijkheid en recht

Door wettelijke veranderingen kunnen bestuurders en commissarissen al snel aansprakelijk gesteld worden als zij hun taak niet goed hebben vervuld. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer beslissingen met grote financiële gevolgen niet helemaal zijn uitgewerkt of zaken vergeten zijn. Maar ook als contractuele verplichtingen niet worden nagekomen of wanneer (andere) toezichthouders niet tijdig zijn geïnformeerd over zaken waarbij dit wel had gemoeten.

De praktijk wijst uit dat iedere bestuurder hiermee te maken kan krijgen. De claims kunnen zo hoog oplopen dat u uw volledige privévermogen kunt kwijtraken. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is de schade gedekt. Ook advocaatkosten vallen onder deze verzekering. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Want ook al staat u in uw recht, u zult zich toch moeten verdedigen. Partijen die claims kunnen indienen, zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst, aandeelhouders, banken, leveranciers of accountants.

Voordelen

  • Voorkomt overdreven voorzichtigheid en besluiteloosheid van bestuurders, wat ten nadele van het bedrijf kan zijn.
  • Bescherming van het privévermogen van de bestuurders.

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?