Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheid-en-recht

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een must voor elke ondernemer. Er zijn veel situaties denkbaar waarin u of uw werknemers anderen schade toebrengen. Werknemers kunnen fouten maken, waardoor klanten schade lijden. Ook kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de schade die medewerkers tijdens het werk oplopen. De claims kunnen zo hoog uitvallen dat uw bedrijf failliet kan gaan. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorkomt u dit risico.

Voordelen

  • U bent gedekt tegen de schade die u of uw werknemers tijdens hun werk toebrengen aan zaken of personen. Denkt u aan letselschade, de beschadiging of vernietiging van zaken en de schade die daar weer uit voortkomt. De verzekering dekt geen vermogensschade. Dat is schade die ontstaat zonder dat er schade is toegebracht aan zaken of personen.
  • Techniek Nederland Verzekeringen biedt u een zeer ruime dekking, een lage premie en voor-waarden die op de sector zijn afgestemd.
  • Bijzonder is dat wij ‘opzicht’ kunnen meeverzekeren. ‘Opzicht’ heeft betrekking op zaken die u als installateur in bewerking heeft. Een vaak voorkomend risico, juist in deze branche. Veel verzekeraars sluiten dit uit, bij ons kunt u dit gelukkig wel verzekeren.

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?