Techniek Nederland Vitaal werkt samen met Adaptics

Adaptics

Branchegerelateerde Preventief Vitaliteits Onderzoek (PVO)
Werkgevers zijn volgens de VCA verplicht hun medewerkers een in de drie jaar een Preventief Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. Met een PAGO brengt je uitsluitend werk-gerelateerde gezondheidsrisico’s in kaart. Met de door Techniek Nederland Vitaal ontwikkelde branche specifieke PVO hebben wij een uitbreiding toegevoegd, waarin levensstijl en conditie van de deelnemers wordt meegenomen.

Hoe werkt het?

De doelstelling van het vragenlijstonderzoek en PVO, “alleen de in de arbeidssituatie gelegen gezondheidsrisico’s zijn bepalend voor het onderzoek”, is getransformeerd naar de veel ruimere uitgangspunten met als kerndoelen:

  • Preventie van beroepsziekten en arbeid gebonden aandoeningen bij individuele en groepen medewerkers;
  • Bewaken en bevorderen van de gezondheid van de individuele en groepen medewerkers in relatie tot het werk;
  • Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid (vitaliseren) van individuele medewerkers.
  • Inzicht krijgen in het werkvermogen medewerkers (middels WorkAbility Index, WAI). Verder aangevuld met extra informatie omtrent slaap, voeding stress en herstel

Het PVO bestaat uit meerdere modulair opgebouwde vragenlijstonderzoeken, biometrie gericht op de specifieke risico’s in de functie, biometrie gericht op de algemene gezondheid. Daarnaast vindt een terugkoppeling plaats van de resultaten van het onderzoek.

Het doel van het PVO is het preventief inventariseren van en inzage geven in de aanwezige gezondheidsrisico’s, hart- en vaataandoeningen en persoonlijke advisering op het vlak van leefstijl, voeding, bewegingsactiviteiten, (mentale) fitheid en gezondheid.

 

Wat kost het en wat levert het op?

Voordeel op een Preventief Vitaliteits Onderzoek dat er 50% wordt vergoed wordt voor een Basis Health-check voor u en uw medewerkers. Hierbij wordt ook één keer per medewerker per kalenderjaar 50% van de kosten van vitaliteits-coaching tot een maximum bedrag vergoedt.

 

Deelname en privacy

De deelname is geheel op vrijwillige basis. De resultaten van zowel de vragenlijst als de health check worden enkel en alleen aan de deelnemer zelf kenbaar gemaakt. Met persoonlijke informatie wordt uiterst zorgvuldig omgegaan en wij zullen te allen tijde de privacy van de deelnemers waarborgen. Adaptics voldoet aan wet bescherming persoons gegevens en heeft een ISO 27001 certificaat omtrent  informatie & databeveiliging.

 

Hoe krijgt u uw medewerkers mee?

Stap 1 Communicatie, draagvlak
Draagvlak en commitment voor het thema gezondheid en inzetbaarheid zijn essentieel. We moeten het samen doen! In deze fase besteden we veel aandacht aan goede communicatie en voorlichting. 
We geven voorlichting aan de medewerkers.

Stap 2 Vitaliteitscampagne
We kunnen gezamenlijk een communicatiecampagne opzetten om het inzetbaarheidsbeleid binnen de organisatie bekend te maken. Hoe meer aandacht voor communicatie hoe hoger het deelnemerspercentage!

 

Digitaal platform

  1. U krijgt Digitaal platform/ instructie portaal. Men krijgt een persoonlijk portaal waarin de gegevens zullen worden opgenomen.
  2. Men kan gebruik maken van de marktplaats met verschillende maat geleverde interventies.
  3. Wij ondersteunen de werkgevers en medewerkers die nog niet bezig zijn met een gezonde levensstijl. Bijvoorbeeld door laagdrempelige en kleinschalige interventies.

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?